Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
438 người đã bình chọn
1202 người đang online

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và phương án sản xuất vụ xuân 2024

Đăng ngày 07 - 11 - 2023
100%

Sáng ngày 07/11, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và phương án sản xuất vụ xuân năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có trưởng các đoàn thể huyện; các phòng thuộc UBND huyện; Chi cục Thống kê huyện; Trung tâm DVNN; Cty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Nam Sông Mã; Điện lực Yên Định; Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Trạm khí tượng Định Tường. Chủ tịch UBND, giám đốc HTX DVNN các xã, thị trấn và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Theo dự thảo kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt của UBND huyện, năm 2024, huyện Yên Định phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 28.000 ha trở lên, sản lượng lương thực cả năm đạt 130.000 tấn trở lên. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 170 triệu đồng/ha/năm. Tổng diện tích lúa cả năm đạt 17.200 ha. Trong đó: Vùng lúa F1 đạt 50 ha/năm,vùng lúa giống thuần đạt từ 2.000 ha/năm trở lên, vùng lúa chất lượng cao đạt từ 5.000 ha/vụ trở lên. Diện tích ngô đạt 3.300 ha trở lên (diện tích ngô F1 đạt 150 ha trở lên). Diện tích rau màu các loại: 4.250 ha trở lên (trong đó: vùng rau an toàn tập trung đạt 69 ha trở lên; vùng rau trong nhà lưới đạt 88.000 m2 trở lên). Cây xuất khẩu các loại: 1.300 ha trở lên. Diện tích ngô dày và cỏ làm TACN đạt 900 ha trở lên.

Riêng vụ xuân 2024, phấn đấu gieo trồng tổng diện tích gieo trồng: 12.300 ha trở lên, tổng sản l­ượng l­ương thực 64.770 tấn trở lên. Trong đó: Cây lúa đạt 8.600 ha, năng suất bình quân 71 tạ/ha; tổng sản l­ượng lúa đạt 61.060 tấn. Cây ngô: diện tích 700 ha trở lên, năng suất 53 tạ/ha, sản l­ượng đạt 3.710 tấn. Diện tích ớt (lưu gốc từ vụ Đông sang): 500 ha trở lên;  Diện tích ngô dày và cỏ làm TACN: 300 ha trở lên.  Rau đậu các loại: 1.300 ha trở lên. Trong đó: Vùng rau an toàn 69 ha, diện tích nhà màng, nhà lưới 82.000 m2.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, để hoàn thành mục tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng năm 2024 theo kế hoạch đề ra, UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật về lĩnh vực trồng trọt; Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành sản xuất trồng trọt. Phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng tập trung, hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; sản xuất hữu cơ, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa XVIII). Triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; thu hút nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất ngành trồng trọt. Trên cơ sở điều kiện thực tế giao chỉ tiêu cụ thể đến các xã, thị trấn, đề ra các giải pháp thực hiện. Bố trí cơ cấu giống cây trồng và thời vụ phù hợp để tạo quỹ đất, thời gian cho sản xuất vụ mùa và vụ đông.

Căn cứ kế hoạch kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và phương án sản xuất vụ xuân năm 2024, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện; các đoàn thể, các đơn vị có liên quan và các xã, thị trấn với chức năng nhiệm vụ cụ thể phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành sản xuất đúng khung thời vụ, cơ cấu cây trồng; bảo đảm đầy đủ nguồn nước, vật tư nông nghiệp phục vụ nhân dân phát triển sản xuất.

Đức Nguyên- Hiệp Thương, Trung tâm VHTTTTDL

 

<

Tin mới nhất

Yên Định phấn đấu tổng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2024 đạt trên 1.800 tỷ đồng(06/12/2023 3:07 CH)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Định đợt 2 năm 2023 .(01/12/2023 4:13 CH)

Yên Định duy trì phát triển 39 mã số vùng trồng ớt phục vụ xuất khẩu(10/11/2023 2:33 CH)

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và phương án sản xuất vụ xuân 2024(07/11/2023 1:54 CH)

Huyện Yên Định tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất quy mô lớn(23/10/2023 9:59 SA)

Xã Định Tăng Tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông.(18/10/2023 3:07 CH)

Yên Trung tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông.(11/10/2023 10:48 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban tiến độ sản xuất vụ đông 2023 và công tác khắc phục sản xuất...(10/10/2023 11:04 SA)

Hội nghị tập huấn kiến thức về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023(21/09/2023 4:37 CH)

Chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất cây trồng vụ đông(18/09/2023 2:43 CH)

Xã Định Hưng - Điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính(08/12/2023 11:42 SA)

Tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng(08/12/2023 10:42 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho cán bộ cấp xã,...(07/12/2023 10:34 SA)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tổ chức hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm...(06/12/2023 10:48 SA)

Yên Định phấn đấu tổng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2024 đạt trên 1.800 tỷ đồng(06/12/2023 3:07 CH)

Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2023.(06/12/2023 2:45 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(05/12/2023 2:40 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành...(04/12/2023 2:24 CH)

UBND xã Định Tăng- BCD an ninh trật tự: Tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Chung tay cảm hóa giáo dục,...(04/12/2023 3:29 CH)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Định đợt 2 năm 2023 .(01/12/2023 4:13 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm...(29/11/2023 2:42 CH)

UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13(28/11/2023 2:39 CH)

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng...(27/11/2023 2:32 CH)

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc với cử tri xã Định Long.(24/11/2023 3:25 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Bình(24/11/2023 3:11 CH)

BCĐ chương trình MTQG huyện YĐ: Tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng đánh giá chương trình xây dựng NTM...(23/11/2023 3:54 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Trung(23/11/2023 2:58 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn...(22/11/2023 2:32 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Trường(22/11/2023 2:53 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri thị trấn Quý Lộc(22/11/2023 2:31 CH)

°