Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
506 người đã bình chọn
544 người đang online

KỲ HỌP THỨ 13 HĐND HUYỆN YÊN ĐỊNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng ngày 19 - 12 - 2023
100%

Trong 2 ngày 18 và 19/12, HĐND huyện Yên Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và xem xét quyết định các nội dung quan trọng khác theo luật định. Về dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí: Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng các Ban thuộc Huyện ủy; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng các Trường THPT; Chủ tịch các Hội đặc thù; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND huyện cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của các tầng lớp Nhân dân và sự đồng hành ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, huyện Yên Định đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật có 22/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó có 12/25 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh ước đạt 5,96%, đứng thứ 03 toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 66,85 triệu đồng, đứng thứ 04 toàn tỉnh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 2.799 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực có hạt 133,215 tấn, bằng 102,47% kế hoạch; Giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 167,2 triệu đồng/ha, bằng 101,33% kế hoạch, tăng 2,26% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4,708 tỷ đồng (tăng 7,31%), dịch vụ 2,217 tỷ đồng (tăng 7,15%), tổng mức bán lẻ hàng hóa 5,579 tỷ đồng (tăng 12,59%). Tổng huy động vốn đầu tư ước đạt 5.194 tỷ đồng, bằng 115,42% kế hoạch, tăng 4,09% so với cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong năm 2023 đã được UBND tỉnh công nhận thêm 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao toàn huyện lên 07 xã, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao 31,82%; bình quân toàn huyện đạt 15,27/19 tiêu chí NTM nâng cao; 26 thôn đạt thôn kiểu mẫu cấp huyện, nâng tổng số thôn kiểu mẫu cấp huyện lên 63 thôn, chiếm 55,75%; 13 thôn kiểu mẫu cấp tỉnh, chiếm 11,5%. Trong năm 2023, toàn huyện có 18 sản phẩm mới được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, bằng 180% kế hoạch, tăng 80% so với cùng kỳ, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện lên 32 sản phẩm, đứng thứ 5/27 huyện, thị xã, thành phố.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; mức giảm nghèo vượt chỉ tiêu tỉnh giao; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ làm nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ đồng bào sinh sống trên sông. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, giáo dục mũi nhọn tăng 01 bậc, giáo dục đại trà tăng 06 bậc so với cùng kỳ. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần củng cố lòng tin trong nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của huyện đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, được dư luận xã hội, Nhân dân và cấp trên đánh giá cao.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế. Báo cáo cũng đã nêu lên mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của HĐND, UBND huyện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đồng chí nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, đồng thời lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh do HĐND huyện khóa XIX bầu. Đây là nội dung giám sát quan trọng của HĐND huyện, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp uỷ có thẩm quyền đánh giá đúng năng lực cán bộ để bố trí, sắp xếp phù hợp, chuẩn bị tốt về nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo. Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, xem xét, quyết định từng vấn đề đảm bảo chất lượng, sát thực tế, có tính khả thi cao để các nghị quyết của HĐND huyện sau khi ban hành sớm đi vào cuộc sống... Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và cơ sở; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của nhân dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP... quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu mà huyện đã đề ra trong năm 2024.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị, đề xuất của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX; Thông báo công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; xem xét quyết định 32 tờ trình của UBND huyện về những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án...; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu tiếp thu các ý kiến tham gia tại kỳ họp.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu tiếp thu các ý kiến tham gia tại kỳ họp; làm rõ thêm các nội dung đại biểu nêu tại kỳ họp và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND huyện sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tại kỳ họp với tinh thần quyết liệt, đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX đã thành công tốt đẹp. HĐND huyện đã thống nhất, thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 và các nội dung quan trọng khác theo luật định.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu HĐND huyện góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Kỳ họp thông qua, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

                     Đức Nguyên - Hiệp Thương, Trung tâm VHTTTTDL

 

 

<

Tin mới nhất

HĐND huyện Yên Định tổ chức kỳ họp thứ 16 ( kỳ họp chuyên đề) thông qua các tờ trình của UBND huyện(19/04/2024 2:43 CH)

HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2016 tổ chức kỳ họp thứ 15 ( Kỳ họp chuyên đề).(15/03/2024 4:02 CH)

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Yên Định khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026(17/01/2024 3:44 CH)

KỲ HỌP THỨ 13 HĐND HUYỆN YÊN ĐỊNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026(19/12/2023 10:55 SA)

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc với cử tri xã Định Long.(24/11/2023 3:25 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Bình(24/11/2023 3:11 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Trung(23/11/2023 2:58 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Trường(22/11/2023 2:53 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri thị trấn Quý Lộc(22/11/2023 2:31 CH)

Ban thường trực UBMTTQVN xã Định Tăng Tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri của Đại biểu HĐND...(21/11/2023 3:05 CH)

Xã Định Tăng Tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 01 năm 2024(19/04/2024 4:04 CH)

Các trường học trên địa bàn huyện hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam(19/04/2024 2:53 CH)

Yên Định: Các mô hình tạo đột phá trong chuyển đổi số(19/04/2024 2:46 CH)

HĐND huyện Yên Định tổ chức kỳ họp thứ 16 ( kỳ họp chuyên đề) thông qua các tờ trình của UBND huyện(19/04/2024 2:43 CH)

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xân Tùng kiểm tra và làm việc với xã Định Công về xây dựng xã nông...(17/04/2024 1:59 CH)

Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương(17/04/2024 3:18 CH)

Xã Định Công thi đua thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao(17/04/2024 2:55 CH)

Yên Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy,...(17/04/2024 2:22 CH)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức Thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm IV.(17/04/2024 2:12 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Hội nghị tổng kết thực hiện cuộc vận động " Hỗ trợ nhà ở cho...(15/04/2024 2:05 CH)

Trung Tâm Chính trị huyện: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho Đảng viên mới năm...(15/04/2024 3:24 CH)

Xã Định Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Nhì năm 2024.(15/04/2024 3:02 CH)

Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Yên Tâm nhiệm kỳ 2024- 2029.(14/04/2024 4:19 CH)

Xã Yên Thọ tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng Lễ hội Đền Đồng Cổ năm 2024. (13/04/2024 2:46 CH)

UBND huyện Hội nghị giao ban nghe báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí, chuẩn bị báo cáo, hoàn...(12/04/2024 3:40 CH)

Yên Hùng vượt qua khó khăn- Đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao.(12/04/2024 2:23 CH)

Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024...(12/04/2024 2:10 CH)

Ý nghĩa ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4.(12/04/2024 1:50 CH)

Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Định Tân nhiệm kỳ 2024- 2029.(12/04/2024 11:03 SA)

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông...(11/04/2024 10:34 SA)

°