Yên Định đẩy mạnh công tác GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đăng ngày 26 - 04 - 2023
100%

Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Yên Định đã đặc biệt quan tâm thực hiện công tác GPMB, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, các phòng, ban trực thuộc tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ phát huy tối đa thẩm quyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn có dự án triển khai thực hiện công tác GPMB bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật; đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách  pháp luật liên quan đến công tác GPMB hướng đến nhiều đối tượng sử dụng đất. MTTQ, các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường GPMB, bảo đảm  các bước GPMB đúng quy định và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trong quý 1 năm 2023, đã triển khai ký cam kết tiến độ GPMB các dự án đầu tư có thu hồi đất trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh với 70,51 ha, bằng 100% kế hoạch; Số dự án đã thực hiện, triển khai công tác đo đạc, kiểm kê thực địa 16 dự án, với diện tích 45,46 ha, bằng 64,47%; Số dự án đã thực hiện thẩm định, lập phương án chi trả, bồi thường GPMB 10 dự án, với diện tích 26,68 ha, bằng 37,84%. Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án: Hạ tầng khu 3, thị trấn Quán Lào; Tuyến QL45 đi QL47 Yên Trường; Tuyến nối 516C xã Định Bình đi xã Định Công; báo cáo UBND tỉnh danh mục dự án phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2023 với 27 dự án, diện tích thu hồi 50,15ha; danh mục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 10 dự án, với 42,15ha.

Trong thời gian tới, huyện Yên Định tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức đối với giải phóng mặt bằng; thực hiện triệt để việc công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách, trình tự thực hiện công tác bồi thường; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng góp phần hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm các công trình, dự án đúng tiến độ.

 

Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Yên Định tổ chức lễ Phật Đản năm 2023. (29/05/2023 5:10 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm Mừng ngày Đại lễ Phật Đản 2023.(29/05/2023 5:06 CH)

LĐLĐ huyện Yên Định làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh(29/05/2023 4:33 CH)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thôn năm 2023(18/05/2023 2:47 CH)

UBND huyện: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiến thức, kỹ năng tuyên truyền PCCC và CNCH để làm lực...(13/05/2023 2:44 CH)

UBND Xã Định Tăng; Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ bi ến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH...(12/05/2023 2:47 CH)

Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội đại biểu cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028(12/05/2023 3:29 CH)

Đoàn xã Yên Trung: Phát huy vai trò của thanh niên tham gia xây dựng Nông Thôn Mới.(08/05/2023 3:17 CH)

Yên Định đẩy mạnh công tác GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội(26/04/2023 9:51 SA)

Quý 1 năm 2023, huyện Yên Định giải quyết việc làm mới cho 800 lao động(19/04/2023 2:51 CH)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
407 người đã bình chọn
500 người đang online