Định Long tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa trong thời kỳ trổ bông

Đăng ngày 28 - 04 - 2023
100%

Đến thời điểm này, hầu hết diện tích lúa xuân của xã Định Long đang bước vào giai đoạn trổ bông phơi màu, uốn câu chắc hạt.

Tuy nhiên, trên các trà lúa, hiện đang xuất hiện một số sâu, bệnh hại, như: khô đầu lá, khô vằn, đục thân, roài đục noãn... phát sinh, gây hại, hiện tại bà con đang tập trung chăm sóc bón các nguồn phân cân đối để cây lúa làm đồng trổ bông phơi màu, uốn câu chắc hạt được thuận lợi vì đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất, sản lượng toàn vụ.

Toàn bộ diện tích lúa của địa phương đang trổ bông phơi màu, uốn câu chắc hạt.

Vì vậy, để giành thắng lợi toàn diện về năng suất, sản lượng và chất lượng trong vụ chiêm xuân, xã Định Long  đang tập trung tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, nắm bắt diễn biến tình hình sâu bệnh gây hại phát sinh ở cuối vụ như đạo ôn cổ bông, các loại rày... để có biện pháp xử lý kịp thời phòng, trừ theo nguyên tắc “4 đúng”.

Thực hiện: Lê Uyên

<

Tin mới nhất

Tập trung thu hoạch lúa vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa 2023(24/05/2023 3:44 CH)

Định Long tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa trong thời kỳ trổ bông(28/04/2023 10:07 SA)

Yên Định tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân(19/04/2023 2:50 CH)

Nâng cao chất lượng công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng(07/04/2023 2:19 CH)

Hội Nông Dân tỉnh Thanh Hóa- Ban quản lý dự án xử lý rác thải Tỉnh: Tổ chức hội nghị tập huấn...(22/03/2023 3:15 CH)

Yên Phong tập trung chăm sóc lúa chiêm xuân.(03/03/2023 3:17 CH)

Xã Định Long Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023.(20/02/2023 3:03 CH)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023.(15/02/2023 3:56 CH)

Yên Định tích cực tuyên truyền một số biện pháp chăm sóc lúa xuân đầu vụ.(13/02/2023 4:06 CH)

Huyện Yên Định phấn đấu có thêm 10 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023(13/02/2023 3:36 CH)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
407 người đã bình chọn
103 người đang online