Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội đại biểu cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
100%

Chiều 12/5, Hội Nông dân huyện (HND) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội đại biểu cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành HND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông tri số 05-TTr/TU, ngày 22/9/2022 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo Đại hội HND cấp cơ sở, tiến tới Đại hội HND tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Công văn số 476-CV/HU ngày 21/10/2022 của BTV Huyện ủy về “ Lãnh đaọ, chỉ đạo Đại hội HND các cấp tiến tới Đại hội HND huyện, nhiệm kỳ 2023-2028”,  Hội Nông dân huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời chọn HND xã Yên Tâm và xã Định Long tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện và tính chủ động của các cơ sở Hội trong công tác tổ chức Đại hội, đến ngày 28/3, 26/26 cơ sở hội trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở diễn ra đúng quy trình, quy định của Điều lệ Hội và đảm bảo dân chủ, nghiêm túc. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, trong đó đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế; trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành phản ánh được vai trò, vị trí của ban chấp hành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội. Việc tham gia góp ý vào văn kiện của hội cấp trên trực tiếp được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Không khí thảo luận tại đại hội sôi nổi, thẳng thắn, sâu sắc, thể hiện tinh thần dân chủ, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và nông dân. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên được thực hiện dân chủ, khách quan, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình hướng dẫn. Tại Đại hội cấp cơ sở đã bầu 253 ủy viên Ban Chấp hành, 78 ủy viên Ban Thường vụ, 26 đồng chí Chủ tịch và 26 đồng chí phó chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, HND huyện tiếp tục hoàn thành đề án nhân sự của đơn vị theo hướng dẫn của Hội cấp trên, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý; chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cho việc tổ chức tốt đại hội. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp HND trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, hội viên. Qua đó đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, nhất là phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi, hỗ trợ nhau trong sản xuất, chăn nuôi; góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nông dân.

Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Yên Định tổ chức lễ Phật Đản năm 2023. (29/05/2023 5:10 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm Mừng ngày Đại lễ Phật Đản 2023.(29/05/2023 5:06 CH)

LĐLĐ huyện Yên Định làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh(29/05/2023 4:33 CH)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thôn năm 2023(18/05/2023 2:47 CH)

UBND huyện: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiến thức, kỹ năng tuyên truyền PCCC và CNCH để làm lực...(13/05/2023 2:44 CH)

UBND Xã Định Tăng; Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ bi ến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH...(12/05/2023 2:47 CH)

Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội đại biểu cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028(12/05/2023 3:29 CH)

Đoàn xã Yên Trung: Phát huy vai trò của thanh niên tham gia xây dựng Nông Thôn Mới.(08/05/2023 3:17 CH)

Yên Định đẩy mạnh công tác GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội(26/04/2023 9:51 SA)

Quý 1 năm 2023, huyện Yên Định giải quyết việc làm mới cho 800 lao động(19/04/2023 2:51 CH)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
407 người đã bình chọn
138 người đang online