UBND huyện- Ban chỉ đạo 138 huyện: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT-ATXH.

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
100%

Sáng ngày 22/5/2023, UBND huyện- Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT- ATXH. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo 138 huyện, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các đồng chí trong BTV huyện ủy, thường trực HĐND huyện, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể huyện, Trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ 138 huyện, lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện, Các đồng chí bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng- Phó Công an các xã, thị trấn trong toàn huyện, Riêng 3 đơn vị là địa bàn trọng điểm như: Thị Trấn Quán Lào, Định Tăng, Định Liên có đủ các thành phần Trưởng Ban CHQS xã, Chủ tịch MTTQ, các đoàn thể, bí thư, thôn trưởng các thôn, khu phố đã về dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo tình hình công tác Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT- ATXH và thông tư số 45 của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức bộ máy của Công an xã, phường, thị trấn; Quán triệt quan điểm chỉ đạo của giám đốc công an Tỉnh, Nghị quyết số 08 của Ban thường vụ huyện ủy và Kế hoạch số 135 của Ban chỉ đạo 138 về tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT- ATXH các xã, thị trấn…

      Qua triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT- ATXH là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, để tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện nhiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là trong chỉ đạo thực hiện chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, các chương trình của Chính phủ về phòng chống tội phạm, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai doạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ 138 của huyện đã  nhấn mạnh: Trong thời gian tới các cấp, ủy Đảng chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu có đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, VH_ XH trên địa bàn huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

TH: Thu Hiếu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Bí Thư Huyện uỷ kiểm tra công tác sản xuất vụ đông tại xã Yên Phú.(21/09/2023 4:50 CH)

Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng(15/09/2023 3:38 CH)

UBND huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tuyên truyền vận động cho người hoạt động không...(15/09/2023 3:32 CH)

Hội nghị tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.(15/09/2023 3:01 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị chuyên đề nghe và cho ý kiến một số nội dung, tờ trình đề...(14/09/2023 2:58 CH)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/09/2023 2:19 CH)

Yên Định: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên(11/09/2023 4:23 CH)

Hội nghị trực tuyến trên toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và...(08/09/2023 3:20 CH)

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN THÁNG 9 NĂM 2023(08/09/2023 2:39 CH)

BCH Quân sự huyện: Tổ chức buổi gặp mặt Thí sinh trúng tuyển đại học Quân sự hệ chính quy năm 2023.(07/09/2023 3:45 CH)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
420 người đã bình chọn
827 người đang online