LĐLĐ huyện Yên Định làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Đăng ngày 29 - 05 - 2023
100%

Nhận thức rõ công tác củng cố, xây dựng tổ chức là nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài, những năm qua, cùng với tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho người lao động (NLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Định đã tập trung các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Để thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, LĐLĐ huyện chú trọng đổi mới hình thức thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đoàn viên và hiệu quả công tác quản lý đoàn viên. Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của từng cấp công đoàn trong việc vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên. Kết quả, trong 5 năm từ 2017-2023 đã thành lập 12 Công đoàn cơ sở vượt 120% kế hoạch tỉnh giao và kết nạp mới 11.490 đoàn viên vượt 585% kế hoạch. Việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở gắn với quản lý chặt chẽ đoàn viên Công đoàn, đưa vào vận hành, sử dụng, khai thác tốt các tính năng, công dụng của phần mềm quản lý đoàn viên, đến nay đã có gần 20.000 thông tin về đoàn viên được cập nhập lên phần mềm.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức công đoàn được triển khai từng bước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, ra quyết định kiện toàn ban chấp hành, các chức danh cho 137 đơn vị, sát nhập 05 đơn vị; tiếp nhận 01 đơn vị, chuyển đi 01 đơn vị, thành lập 12 đơn vị và giải thể 07 đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc hoạt động không hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn đã có những chuyển biến tích cực, ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo phương pháp mới, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu do Công đoàn cấp trên tổ chức, cán bộ công đoàn cơ sở còn tích cực, chủ động tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm, có trên 90% công đoàn cơ sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Liên đoàn lao động huyện 5 năm liên tục Hoàn thành tốt nhiệm Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của các cấp công đoàn trên địa bàn huyện tiếp tục có những đổi mới tích cực, đạt kết quả. Tổ chức công đoàn đã chủ động tập hợp được nhiều ý kiến của đoàn viên, người lao động tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị, nhiều đơn vị làm tốt công tác giám sát việc tư dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong 5 năm, Công đoàn cơ sở phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu 250 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Hoạt động đối thoại, giám sát, phản biện tiếp tục được đẩy mạnh và bước đầu phát huy hiệu quả. Kết quả: thực hiện Quyết định số 217/QĐ -TW của Bộ Chính trị, LĐLĐ huyện đã chủ trì và tham gia giám sát 35 cuộc trong đó tập trung giám sát về thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, thực hiện pháp luật trong các doanh nghiệp FDI.

Để duy trì, phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Yên Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động tham gia tổ chức công đoàn, Đồng thời chủ động tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động; làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Từ đó tạo nên sức hút đối với đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động để họ thêm yêu, gắn bó và có nguyện vọng thành lập, phát triển tổ chức công đoàn ở cơ sở.

 

 

<

Tin mới nhất

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội. (13/09/2023 2:49 CH)

Yên Định: Giải quyết việc làm góp phần phát triển kinh tế - xã hội(30/08/2023 4:33 CH)

Bệnh viện Đa khoa huyện Phối hợp với Chùa Yên Hoành và CLB “ Trái tim nhân ái” Tổ chức phát cháo...(25/08/2023 3:16 CH)

Hội Nông dân xã Định Hải triển khai mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn(23/08/2023 2:42 CH)

Yên Định nỗ lực hoàn thành mục tiêu thu ngân sách(21/08/2023 2:35 CH)

Xã Yên Phú chủ động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai(16/08/2023 4:17 CH)

UBND xã Yên Phong triển khai mô hình “ Điểm chữa cháy cộng đồng” và mô hình “ Tổ liên gia an toàn...(04/08/2023 3:33 CH)

Bệnh viện Đa khoa huyện: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bệnh...(09/06/2023 5:04 CH)

Đoàn xã Định Bình Tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch hè Thanh niên tình nguyện năm 2023.(04/06/2023 4:53 CH)

Hội nông dân huyện Yên Định vững tin bước vào nhiệm kỳ mới(02/06/2023 8:37 SA)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
420 người đã bình chọn
1023 người đang online