Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
438 người đã bình chọn
3182 người đang online

UBND huyện hội nghị giao ban nghe báo cáo các giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh ( DDCI) của huyện năm 2023.

Đăng ngày 23 - 06 - 2023
100%

Sáng 23/6/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban nghe báo cáo các giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và chỉ số năng lực cạnh tranh ( DDCI) của huyện năm 2023. Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Bí Thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh, phó văn phòng HĐND- UBND, Trưởng Công an huyện, Đội quản lý thị trường; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh huyện; Giám đốc Ban QLDA- ĐTXD huyện, lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế khu vực Yên Định- Thiệu Hóa.

 Đại biểu tham dự hội nghị.

  Tại hội nghị, qua nghe báo cáo đánh giá thực hiện chỉ số CCHC trong năm 2022 cho thấy. UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, bám sát và thực hiện tốt các nội dung về CCHC, các chương trình, kế hoạch, các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND Tỉnh giao. Qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực, việc chỉ đạo, điều hành công tác CCHC từ huyện đến cơ sở ngày càng tập trung; Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, cán bộ công chức có ý thức, trách nhiệm cao hơn trong việc giải quyết công vụ, giải quyết TTHC cho người dân, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, sắp xếp cán bộ, tinh giản biên chế thường xuyên hơn; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết công vụ được thực hiện nghiêm minh; Công tác CCHC công được đẩy mạnh, liên thông, xuyên suốt, 100% cán bộ công chức, viên chức thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc; Tích cực thực hiện xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 Tuy nhiên, Trong năm Chỉ số CCHC của huyện xếp thứ hạng thấp so với mặt bằng chung của Tỉnh. Qua xác định chỉ số CCHC cấp huyện gồm 7 nội dung với 40 tiêu chí và 80 tiêu chí thành phần gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật luật và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Cải cách hành chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

   Qua phân tích, đánh giá tại hội nghị giao ban, đại diện các phòng chức năng của huyện đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng các mục tiêu và giải pháp khắc phụccho công tác CCHC trong thời gian tới đó là:  Phấn đấu năm 2023 nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC tăng 10 bậc so với năm 2022, 100%  các VBQPPL được  ban hành đảm bảo theo quy định của pháp luật, các TTHC được cập nhập công khai, kịp thời theo quyết định công bố của UBND Tỉnh, 100% hồ sơ TTHC được cập nhật và  giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử, phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công của Tỉnh. Năm 2023 phấn đấu Chỉ số hài lòng của người dân đối với công tác  phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tỷ lệ 100%.

    Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó Bí Thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đã  chỉ ra nhưng tồn tại hạn chế trong công tác CCHC trong năm 2022. Đồng thời đồng chí yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm liên quan đến từng cá nhân phụ trách để chấn chỉnh kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của từng công chức, tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của  từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, thực hiện nghiêm các nội dung theo quyết định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ  về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, các Chỉ thị, chỉ đạo của tỉnh, của huyện về CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước./.

                                                                   Thực hiện: PV Thu Hiếu.

   

 

 

<

Tin mới nhất

UBND huyện hội nghị giao ban nghe báo cáo các giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành...(23/06/2023 4:09 CH)

Xã Định Hưng triển khai Thực hiện Mô hình “Thứ Hai ngày không viết”,“Thứ Sáu ngày không hẹn” và...(19/06/2023 5:29 CH)

Xã Định Bình thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.(06/01/2023 3:01 CH)

Xã Định Long làm tốt công tác cải cách hành chính.(05/01/2023 2:59 CH)

Định Hưng thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC.(26/12/2022 3:19 CH)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 (23/12/2022 5:33 CH)

Xã Yên Tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.(23/12/2022 9:52 SA)

Định Tân Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính.(22/12/2022 9:40 SA)

UBND huyện: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về luật an toàn thông tin, luật an ninh mạng 2022.(19/10/2022 3:31 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo,...(15/09/2022 9:16 SA)

Yên Định phấn đấu tổng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2024 đạt trên 1.800 tỷ đồng(06/12/2023 3:07 CH)

Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2023.(06/12/2023 2:45 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(05/12/2023 2:40 CH)

UBND xã Định Tăng- BCD an ninh trật tự: Tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Chung tay cảm hóa giáo dục,...(04/12/2023 3:29 CH)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Định đợt 2 năm 2023 .(01/12/2023 4:13 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm...(29/11/2023 2:42 CH)

UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13(28/11/2023 2:39 CH)

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng...(27/11/2023 2:32 CH)

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc với cử tri xã Định Long.(24/11/2023 3:25 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Bình(24/11/2023 3:11 CH)

BCĐ chương trình MTQG huyện YĐ: Tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng đánh giá chương trình xây dựng NTM...(23/11/2023 3:54 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Trung(23/11/2023 2:58 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn...(22/11/2023 2:32 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Trường(22/11/2023 2:53 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri thị trấn Quý Lộc(22/11/2023 2:31 CH)

Ban thường trực UBMTTQVN xã Định Tăng Tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri của Đại biểu HĐND...(21/11/2023 3:05 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Tân(21/11/2023 2:23 CH)

Trường THCS thị trấn Quán Lào tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(20/11/2023 2:27 CH)

Đồng chí Trịnh Văn Thể, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ Tịch HĐND huyện dự và chung vui Ngày hội...(17/11/2023 2:34 CH)

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố...(16/11/2023 10:56 SA)

°