Yên Định: Giải quyết việc làm góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Đăng ngày 30 - 08 - 2023
100%

Thời gian qua, công tác giải quyết việc làm (GQVL) được huyện Yên Định thường xuyên quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Nhờ đó, nhiều lao động (LĐ) có việc làm mới, ổn định, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm, huyện Yên Định đã tăng cường công tác chỉ đạo; gắn kết chặt chẽ việc đào tạo nghề với tạo việc làm phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển các ngành nghề mới để tạo thêm nhiều việc làm. Chú trọng công tác đưa người lao động đi xuất khẩu lao động gắn với việc đẩy mạnh tìm kiếm thị trường lao động an toàn trong và ngoài nước.

Mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn song nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả của các ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động của huyện Yên Định đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 76,5% năm 2021 lên 79% năm 2023. Từ năm 2021-2023, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 12.000 lao động. Hàng năm xuất khẩu lao động cho hơn 300 lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,5%.

Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động đã góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh qua từng năm, từ 9,7% năm 2015 giảm xuống còn 0,77% năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020). Năm 2022, áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 1,26%.

Ðể nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ở địa phương, trong thời gian tới, huyện Yên Định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch đào tạo sát với thực tế, kết nối doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động sau đào tạo…

Đức nguyên-TTVHTTTTDL

 

<

Tin mới nhất

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội. (13/09/2023 2:49 CH)

Yên Định: Giải quyết việc làm góp phần phát triển kinh tế - xã hội(30/08/2023 4:33 CH)

Bệnh viện Đa khoa huyện Phối hợp với Chùa Yên Hoành và CLB “ Trái tim nhân ái” Tổ chức phát cháo...(25/08/2023 3:16 CH)

Hội Nông dân xã Định Hải triển khai mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn(23/08/2023 2:42 CH)

Yên Định nỗ lực hoàn thành mục tiêu thu ngân sách(21/08/2023 2:35 CH)

Xã Yên Phú chủ động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai(16/08/2023 4:17 CH)

UBND xã Yên Phong triển khai mô hình “ Điểm chữa cháy cộng đồng” và mô hình “ Tổ liên gia an toàn...(04/08/2023 3:33 CH)

Bệnh viện Đa khoa huyện: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bệnh...(09/06/2023 5:04 CH)

Đoàn xã Định Bình Tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch hè Thanh niên tình nguyện năm 2023.(04/06/2023 4:53 CH)

Hội nông dân huyện Yên Định vững tin bước vào nhiệm kỳ mới(02/06/2023 8:37 SA)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
420 người đã bình chọn
896 người đang online