Yên Định: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
100%

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn. Nhờ đó, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhận thức đúng đắn vai trò vị trí của hoạt động báo cáo viên, đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Đảng bộ huyện Yên Định đã luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng đúng mục đích, đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn, sát đối tượng. Huyện ủy đã quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở đảng của huyện đều có báo cáo viên đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định. Hội nghị báo cáo viên cấp huyện được duy trì thường xuyên đều đặn mỗi tháng một lần. Nội dung chuẩn bị cho các hội nghị luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, của các ngành đảm bảo thiết thực phù hợp với từng thời điểm và nhu cầu nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên, góp phần định hướng dư luận, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân như: Kịp thời chuyển tải những vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Với những đóng góp tích cực của báo cáo viên và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (2020-2025), Yên Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2023 ước đạt 10,04% (đứng thứ 6 toàn tỉnh); quy mô giá trị sản xuất ngày càng tăng (đứng thứ 5 toàn tỉnh); thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 ước đạt 66,03 triệu đồng, gấp 1,42 lần so với năm 2020 (đứng thứ 6 toàn tỉnh). Phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự đi vào chiều sâu, được toàn xã hội đồng tình hưởng ứng và đạt kết quả phấn khởi.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác tuyên truyền miệng với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, thực hiện thông tin hai chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải quyết kịp thời những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên và đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, gắn lý luận với thực tiễn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng. Phát huy vai trò, lợi thế của internet, mạng xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền. Chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng góp phần đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào đời sống

Đức Nguyên-TTVHTTTTDL

<

Tin mới nhất

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Bí Thư Huyện uỷ kiểm tra công tác sản xuất vụ đông tại xã Yên Phú.(21/09/2023 4:50 CH)

Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng(15/09/2023 3:38 CH)

UBND huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tuyên truyền vận động cho người hoạt động không...(15/09/2023 3:32 CH)

Hội nghị tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.(15/09/2023 3:01 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị chuyên đề nghe và cho ý kiến một số nội dung, tờ trình đề...(14/09/2023 2:58 CH)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/09/2023 2:19 CH)

Yên Định: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên(11/09/2023 4:23 CH)

Hội nghị trực tuyến trên toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và...(08/09/2023 3:20 CH)

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN THÁNG 9 NĂM 2023(08/09/2023 2:39 CH)

BCH Quân sự huyện: Tổ chức buổi gặp mặt Thí sinh trúng tuyển đại học Quân sự hệ chính quy năm 2023.(07/09/2023 3:45 CH)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
420 người đã bình chọn
1018 người đang online