Quý Lộc tập trung thu hoạch lúa vụ mùa năm 2023

Đăng ngày 13 - 09 - 2023
100%

Cùng với các địa phương trong huyện, hiện nay bà con nông dân thị trấn Quý Lộc đang tập trung nhân lực, máy móc ra đồng khẩn trương thu hoạch nhanh gọn hơn 600 ha lúa mùa 2023

Theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, giải phóng đất trồng cây vụ đông đảm bảo khung thởi vụ và chỉ tiêu diện tích theo kế hoạch.

Lãnh đạo thị trấn Quý Lộc thăm đồng và đánh giá năng suất lúa vụ mùa năm 2023.

Để đảm bảo cho sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch, UBND thị trấn Qúy Lộc đang chỉ đạo bà con nông dân huy động mọi nguồn lực nhanh chóng hoàn thành thu hoạch lúa mùa đảm bảo đúng tiến độ. Theo đánh giá của bà con nông dân, năng suất lúa ước đạt 3 tạ/1 sào.

 

PV: Lê Uyên.

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn kiến thức về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023(21/09/2023 4:37 CH)

Chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất cây trồng vụ đông(18/09/2023 2:43 CH)

Hội thảo mô hình: Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ bằng thuốc CLEVER 150 SC sử dụng máy bay nông nghiệp...(17/09/2023 2:45 CH)

Quý Lộc tập trung thu hoạch lúa vụ mùa năm 2023(13/09/2023 2:27 CH)

Huyện Yên Định thu hoạch lúa vụ mùa 2023(11/09/2023 4:22 CH)

Hội nghị triển khai công tác, phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2...(09/09/2023 4:20 CH)

UBND huyện : Tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2023.(28/08/2023 5:09 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn hỗ trợ cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ tập trung đất đai...(19/08/2023 2:33 CH)

Xã Định Tân tập trung chăm sóc lúa vụ mùa năm 2023.(11/08/2023 3:26 CH)

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa(09/08/2023 3:50 CH)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
420 người đã bình chọn
994 người đang online