Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
438 người đã bình chọn
3148 người đang online

Huyện Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
100%

Huyện Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua các cấp ủy đảng huyện Yên Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó đã nhanh chóng, kịp thời đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống, tạo nên những chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

Công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ngày càng được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đặc biệt quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng.Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng bằng hình thức hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương đến tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Bên cạnh công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bằng hình thức trực tuyến, Ban Tuyên giáo cũng tham mưu tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp về học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết ở từng cấp ủy cơ sở dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với đó để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các cấp ủy đảng đã luôn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng; tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, cập nhất về kiến thức, năng lực thực tiễn; rèn luyện về kỹ năng, phương pháp tuyên truyền… nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Thông qua công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng dã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng được thể hiện trong nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ tổ chức đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời uốn nắn các biểu hiện nhận thức lệch lạc, làm giảm niền tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu trong việc tham gia học tập, đưa nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, tăng cường trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện.

<

Tin mới nhất

Yên Định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.(06/11/2023 2:11 CH)

Huyện Yên Định tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam Chiều ngày 2/11, UBND huyện...(03/11/2023 11:25 SA)

UBND huyện Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 và phổ biến luật quy chế dân chủ...(02/11/2023 2:22 CH)

Xã Yên Thái,huyện Yên Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chuyển đổi số, thực hiện hướng dẫn cài...(25/09/2023 9:31 SA)

Huyện Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng(18/09/2023 11:06 SA)

Hiệu quả thực hiện thí điểm Mô hình "3 không" tại xã Định Long, huyện Yên Định(28/08/2023 2:25 CH)

Huyện Yên Định tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm và...(24/08/2023 3:06 CH)

UBND huyện Yên Định tổ chức họp báo về việc thông tin tình hình thực hiện dự án và công tác bồi...(02/08/2023 4:33 CH)

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật ATGT, hướng dẫn doanh nghiệp, HTX chuyển đổi số trong hoạt...(29/06/2023 9:56 SA)

Chủ tịch UBND huyện Yên Định đối thoại với các hộ dân không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực...(20/06/2023 2:43 CH)

Xã Định Hưng - Điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính(08/12/2023 11:42 SA)

Tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng(08/12/2023 10:42 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho cán bộ cấp xã,...(07/12/2023 10:34 SA)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tổ chức hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm...(06/12/2023 10:48 SA)

Yên Định phấn đấu tổng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2024 đạt trên 1.800 tỷ đồng(06/12/2023 3:07 CH)

Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2023.(06/12/2023 2:45 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(05/12/2023 2:40 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành...(04/12/2023 2:24 CH)

UBND xã Định Tăng- BCD an ninh trật tự: Tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Chung tay cảm hóa giáo dục,...(04/12/2023 3:29 CH)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Định đợt 2 năm 2023 .(01/12/2023 4:13 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm...(29/11/2023 2:42 CH)

UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13(28/11/2023 2:39 CH)

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng...(27/11/2023 2:32 CH)

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc với cử tri xã Định Long.(24/11/2023 3:25 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Bình(24/11/2023 3:11 CH)

BCĐ chương trình MTQG huyện YĐ: Tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng đánh giá chương trình xây dựng NTM...(23/11/2023 3:54 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Trung(23/11/2023 2:58 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn...(22/11/2023 2:32 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Trường(22/11/2023 2:53 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri thị trấn Quý Lộc(22/11/2023 2:31 CH)

°