Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
438 người đã bình chọn
431 người đang online

Ban chỉ đạo CĐS của huyện Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng hồ sơ chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số tại xã Định Liên và xã Yên Trung năm 2023.

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
100%

Ngày 18/9, Ban chỉ đạo CĐS của huyện đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra xây dựng hồ sơ chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số tại xã Định Liên và xã Yên Trung năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch 62 ngày 20/3/2023 của UBND huyện về Kiểm tra thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Yên Định năm 2023, ngày 18/9, tại 2 xã Định Liên và xã Yên Trung, đoàn kiểm tra tiến hành làm việc hướng dẫn hồ sơ hoàn thành chuyển đổi số trên địa bàn 2 xã gồm các nội dung: Công tác tổ chức triển khai thực hiện; Tuyên truyền nâng cao nhận thức; Kết quả ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; Nguồn nhân lực dành cho các hoạt động CNTT; chuyển đổi số; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu để đánh giá mức độ đạt các chỉ tiêu của các nội dung về Chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; Hạ tầng số...

 Đoàn hướng dẫn kiểm tra tại xã Định Liên.

Tại các buổi làm việc đoàn kiểm tra chuyển đổi số huyện đã hướng dẫn trực tiếp với thành viên phụ trách chuyển đổi số của 2 xã Định Liên và Yên Trung về thực hiện từng nội dung, các tiêu chí CĐS.

Đoàn hướng dẫn kiểm tra tại xã Yên Trung.

Đối với 2 xã Định Liên và Yên Trung, Đoàn yêu cầu các cần bổ sung các văn bản, Kế hoạch còn thiếu, tập trung phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo số, Tổ giúp việc và đặc biệt là tổ công nghệ số cộng đồng, nhất là những việc Ban chỉ đạo cần làm ngay như: Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số. Họp giao ban Ban chỉ đạo hàng quý, hàng tháng;  Rà soát, bổ sung hoàn thành các văn bản, Kế hoạch đang còn thiếu; Phân công, chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng trong việc khảo sát, thu thập minh chứng phục vụ hoàn thành các chỉ tiêu thực tế; Rà soát việc thực hiện 37 tiêu chí cấp xã theo Quyết định 1829 ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn làm hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông; Bổ sung các tin, bài trên trang chuyển đổi số của Cổng thông tin điện tử; Hướng dẫn, hỗ trợ tập huấn cho các hộ sản xuất, kinh doanh; Rà soát toàn bộ các hộ kinh doanh trên địa bàn phối hợp với ngân hàng tạo mã quét QR thanh toán không dùng tiền mặt...

Đối với xã Định Liên đoàn nhấn mạnh địa phương tiến hành thu thập thực tế các minh chứng của chỉ tiêu về Kinh tế số; Sử dụng nền tảng số thanh toán học phí không dùng tiền mặt, giờ làm việc thứ 9, Camera an ninh...

Riêng đối với xã Yên Trung Đoàn  yêu cầu lấy tiêu chí chữ ký số của công dân trưởng thành làm tiêu chí nổi trội. Hoặc có thể tham khảo một số sáng kiến trong thực hiện chuyển đổi số như giờ làm việc thứ 9.

Góp phần thúc đẩy các địa phương sớm hoàn thành tiêu chí trong thực hiện CĐS.

PV: Lê Uyên 

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

UBND huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ về công tác chuyển đổi số.(07/11/2023 4:23 CH)

UBND huyện- BCĐ Chuyển đổi số tổ chức kiểm tra đánh giá thí điểm mô hình “3 không” trong chuyển...(05/10/2023 5:26 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn đưa sản phảm OCCOP lên sàn thương mại điện tử...(03/10/2023 4:00 CH)

Ban chỉ đạo CĐS huyện tổ chức hội nghị Báo cáo kết quả rà soát tiêu chí chuyển đổi số theo quyết...(22/09/2023 3:06 CH)

Ban chỉ đạo CĐS huyện kiểm tra về triển khai thực hiện thí điểm mô hình “3 Không” trên địa bàn xã...(21/09/2023 4:29 CH)

Ban chỉ đạo CĐS của huyện Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng hồ sơ chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số...(18/09/2023 2:33 CH)

Xã Yên Thái đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chuyển đổi số, thực hiện hướng dẫn cài và sử dụng chữ...(15/09/2023 3:36 CH)

Tổ công tác Đề án 06 Tỉnh Thanh Hóa: Kiểm tra làm việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên...(06/09/2023 3:41 CH)

xã Định Liên thực hiện các chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số trên địa bàn xã trong năm 2023.(24/05/2023 5:15 CH)

Công an Thị Trấn Quán Lào: Đẩy mạnh thực hiện đề án “ Phát triển ứng dụng giữ liệu về dân cư,...(25/04/2023 8:49 SA)

Xã Định Hưng - Điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính(08/12/2023 11:42 SA)

Tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng(08/12/2023 10:42 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho cán bộ cấp xã,...(07/12/2023 10:34 SA)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tổ chức hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm...(06/12/2023 10:48 SA)

Yên Định phấn đấu tổng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2024 đạt trên 1.800 tỷ đồng(06/12/2023 3:07 CH)

Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2023.(06/12/2023 2:45 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(05/12/2023 2:40 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành...(04/12/2023 2:24 CH)

UBND xã Định Tăng- BCD an ninh trật tự: Tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Chung tay cảm hóa giáo dục,...(04/12/2023 3:29 CH)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Định đợt 2 năm 2023 .(01/12/2023 4:13 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm...(29/11/2023 2:42 CH)

UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13(28/11/2023 2:39 CH)

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng...(27/11/2023 2:32 CH)

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc với cử tri xã Định Long.(24/11/2023 3:25 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Bình(24/11/2023 3:11 CH)

BCĐ chương trình MTQG huyện YĐ: Tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng đánh giá chương trình xây dựng NTM...(23/11/2023 3:54 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Trung(23/11/2023 2:58 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn...(22/11/2023 2:32 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Trường(22/11/2023 2:53 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri thị trấn Quý Lộc(22/11/2023 2:31 CH)

°