Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
438 người đã bình chọn
1217 người đang online

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 26 - 09 - 2023
100%

Sáng ngày 26/9, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Thể, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thành, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí thành viên UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện. Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thống kê huyện; Kho bạc Nhà nước Yên Định; Chi cục Thuế khu vực Yên Định-Thiệu Hóa; Bảo hiểm xã hội huyện; Trung tâm Y tế huyện; Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Điện lực Yên Định và Đội quản lý thị trường số 8.

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện được duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện. Tổng diện tích gieo trồng 28.145 ha, bằng 99,7% KH. Tổng sản lượng lương thực có hạt 133.407 tấn, bằng 102,62% KH. Chăn phát triển ổn định. Sản xuất và nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì và phát triển.

Chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong 9 tháng đầu năm được UBND tỉnh công nhận thêm 02 xã NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM nâng cao toàn huyện lên 07 xã, bằng 31,82%; bình quân toàn huyện đạt 13,2/19 tiêu chí NTM nâng cao; 07 thôn đạt thôn kiểu mẫu cấp huyện, nâng tổng số thôn kiểu mẫu cấp huyện lên 44 thôn, chiếm 38,94%. Đến nay toàn huyện có 11 thôn NTM cấp tỉnh, chiếm 9,7%. 9 tháng đầu năm toàn huyện có 09 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 23 sản phẩm, đứng thứ 5/27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Về lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.312,2 tỷ đồng, bằng 72,82% KH. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng tiếp tục được tăng cường và đã có 21 dự án được khởi công xây dựng trong 9 tháng đầu năm. Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, giá cả hàng hóa ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ ước đạt 4.085 tỷ đồng, bằng 75,6% kế hoạch, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Thu NSNN 9 tháng ước đạt 224,5 tỷ đồng, bằng 58,94% dự toán tỉnh giao, bằng 47,67% dự toán huyện giao. Tổng huy động vốn đầu tư ước đạt 3.309,5 tỷ đồng, bằng 73,54% KH, tăng 33,32% so với cùng kỳ. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, trong 9 tháng đầu năm đã thành lập mới được 50 doanh nghiệp, bằng 62,5% KH huyện giao và bằng 71,42% KH tỉnh giao, nâng tổng số doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn huyện lên 939 doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường. Văn hóa, xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Lễ hội Đền Đồng Cổ tại xã Yên Thọ và công bố Tour du lịch kết nối 04 huyện tại xã Yên Trung. Khánh thành chùa Hưng Phúc xã Định Tiến và đón nhận di tích cấp tỉnh Đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt xã Yên Trung. Trong 9 tháng đầu năm 2023, số gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 93,8% (KH 93,6%); Khu dân cư văn hóa đạt 97,3% (KH 97,3%). Giáo dục và Đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bât. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ xây dựng chương trình nông thôn mới tuy đã đạt kế hoạch tỉnh giao nhưng còn chậm so với yêu cầu; một số xã chưa quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022 - 2025, làm ảnh hưởng chung đến tiến độ xây dựng nông thôn mới của huyện. Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp, mới đạt 58,94% so với dự toán tỉnh giao và 47,67% dự toán huyện giao; nhất là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, mới đạt 33% dự toán tỉnh giao, đạt 27,2% dự toán huyện giao. Công tác chuẩn bị các dự án đầu tư công chậm; Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch, mới đạt 52,53% kế hoạch…

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại đồng thời dóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự phiên họp, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và cho ý kiến cụ thể vào các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh: Trước những khó khăn, thách thức rất lớn, song kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng năm 2023 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Điều này cho thấy sự nỗ lực, vào cuộc tích cực trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đoàn kết, nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá, xác định rõ các nội dung, công việc còn lại của 3 tháng cuối năm 2023 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đức Nguyên-Hiệp Thương, TTVHTTTTDL

 

<

Tin mới nhất

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tổ chức hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm...(06/12/2023 10:48 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(05/12/2023 2:40 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành...(04/12/2023 2:24 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm...(29/11/2023 2:42 CH)

UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13(28/11/2023 2:39 CH)

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng...(27/11/2023 2:32 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn...(22/11/2023 2:32 CH)

Đồng chí Trịnh Văn Thể, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ Tịch HĐND huyện dự và chung vui Ngày hội...(17/11/2023 2:34 CH)

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố...(16/11/2023 10:56 SA)

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Bí Thư Huyện uỷ dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn...(16/11/2023 10:27 SA)

Xã Định Hưng - Điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính(08/12/2023 11:42 SA)

Tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng(08/12/2023 10:42 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho cán bộ cấp xã,...(07/12/2023 10:34 SA)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tổ chức hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm...(06/12/2023 10:48 SA)

Yên Định phấn đấu tổng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2024 đạt trên 1.800 tỷ đồng(06/12/2023 3:07 CH)

Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2023.(06/12/2023 2:45 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(05/12/2023 2:40 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành...(04/12/2023 2:24 CH)

UBND xã Định Tăng- BCD an ninh trật tự: Tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Chung tay cảm hóa giáo dục,...(04/12/2023 3:29 CH)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Định đợt 2 năm 2023 .(01/12/2023 4:13 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm...(29/11/2023 2:42 CH)

UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13(28/11/2023 2:39 CH)

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng...(27/11/2023 2:32 CH)

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc với cử tri xã Định Long.(24/11/2023 3:25 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Bình(24/11/2023 3:11 CH)

BCĐ chương trình MTQG huyện YĐ: Tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng đánh giá chương trình xây dựng NTM...(23/11/2023 3:54 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Trung(23/11/2023 2:58 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn...(22/11/2023 2:32 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Trường(22/11/2023 2:53 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri thị trấn Quý Lộc(22/11/2023 2:31 CH)

°