Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
438 người đã bình chọn
1100 người đang online

Yên Định phấn đấu đạt huyện NTM nâng cao vào năm 2024.

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
100%

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định Chương trình xây dựng NTM một chương trình trọng tâm xuyên suốt "Có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc", Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã tập trung chỉ đạo các Phòng, ban, ngành đoàn thể, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện một cách chủ động, bài bản, quyết liệt và có nhiều sáng tạo; huy động được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình và tích cực tham gia của đông đảo nhân dân trong huyện và cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung sức, chung lòng vượt lên khó khăn, bám sát mục tiêu, kế hoạch để thực hiện các nội dung của Chương trình.

Đảng bộ và nhân dân Yên Định phấn đấu đạt huyện NTM nâng cao.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2015 huyện Yên Định đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ về đích NTM. Không dừng lại ở đấy, huyện luôn xác định việc đạt chuẩn NTM mới chỉ là kết quả bước đầu; cần phải tiếp tục duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt và xây dựng tiêu chí nâng cao, tiến tới đạt kiểu mẫu. Đến nay, huyện đã có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 40 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo đề án của huyện, 11 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu của tỉnh và 23 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh. Kết quả tích cực trên là động lực để huyện tiếp tục duy trì và phấn đấu trở thành một trong những huyện đi đầu trong phong trào NTM của tỉnh.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Với quan điểm xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục và bền vững, có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc; Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện, động viên tinh thần... để người dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới; Xây dựng NTM phải trên cơ sở lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các Chương trình, Dự án khác đang triển khai ở nông thôn và có cơ chế chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp công sức của Nhân dân. Huyện Yên Định đề ra mục tiêu chung là tập trung phát triển toàn diện và bền vững; có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp, cơ bản đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý, nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, hướng đến xây dựng xã hội nông thôn yên bình, văn minh, giàu đẹp. Mục tiêu cụ thể. Năm 2023 hoàn thành 2 xã NTM nâng cao, nâng số xã đạt NTM nâng cao của huyện lên 9/22 xã; 1 xã về đích NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 3 xã. Trong quý IV năm 2023, hoàn thành 1 mô hình xã Thông minh tại xã Định Long.

Ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng thôn, xã kiểu mẫu.

Hoàn thành 2 thị trấn Quán Lào và Yên Lâm đạt chuẩn đô thị Văn Minh; phấn đấu quý I năm 2024 hoàn thành 9 tiêu chí của huyện NTM nâng cao và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền trong quý II/2024. Phấn đấu quý II năm 2024 hoàn thành 2 xã về đích NTM nâng cao và hoàn thành 2 thị trấn Quý Lộc và Thống Nhất đạt chuẩn đô thị văn minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 95% trở lên.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Yên Định đã và đang tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Nhân dân, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trong Nhân dân; nhân rộng các mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Đề cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với phát triển nông nghiệp; nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tập trung tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền vận động để mọi cán bộ và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cách làm, cơ chế chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh và của huyện về xây dựng NTM nâng cao với mục tiêu nhằm phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, từ đó tạo sự đồng thuận, tham gia đóng góp, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong suốt quá trình tổ chức, giám sát, thực hiện. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Yên Định chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện NTM nâng cao. 

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách theo từng tiêu chí xã đạt chuẩn, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để rà soát, xác định khối lượng công việc cụ thể, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện theo hàng tháng, quý; Hàng quý giao ban, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí và việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân phụ trách; Huy động mọi nguồn lực trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, trở thành một trong huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh.

PV: Lê Uyên.

 

 

<

Tin mới nhất

BCĐ chương trình MTQG huyện YĐ: Tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng đánh giá chương trình xây dựng NTM...(23/11/2023 3:54 CH)

Yên Định phấn đấu đạt huyện NTM nâng cao vào năm 2024.(29/09/2023 4:54 CH)

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm và làm việc...(29/09/2023 3:15 CH)

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã yên Thái.(19/09/2023 3:41 CH)

Đồng chí Phạm Tiến Dũng- Chủ tịch UBND huyện đã về làm việc với xã Định Tăng về tiến độ xây dựng...(29/08/2023 4:41 CH)

Yên Định đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.(21/08/2023 3:16 CH)

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện xây...(19/07/2023 4:56 CH)

Xã Định Hưng được xét công nhận NTM nâng cao(16/06/2023 3:01 CH)

Giải pháp xây dựng NTM trên địa bàn huyện Yên Định giai đoạn 2023-2025(14/04/2023 3:02 CH)

Yên Định sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới(12/04/2023 2:47 CH)

Xã Định Hưng - Điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính(08/12/2023 11:42 SA)

Tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng(08/12/2023 10:42 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho cán bộ cấp xã,...(07/12/2023 10:34 SA)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tổ chức hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm...(06/12/2023 10:48 SA)

Yên Định phấn đấu tổng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2024 đạt trên 1.800 tỷ đồng(06/12/2023 3:07 CH)

Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2023.(06/12/2023 2:45 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(05/12/2023 2:40 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành...(04/12/2023 2:24 CH)

UBND xã Định Tăng- BCD an ninh trật tự: Tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Chung tay cảm hóa giáo dục,...(04/12/2023 3:29 CH)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Định đợt 2 năm 2023 .(01/12/2023 4:13 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm...(29/11/2023 2:42 CH)

UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13(28/11/2023 2:39 CH)

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng...(27/11/2023 2:32 CH)

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc với cử tri xã Định Long.(24/11/2023 3:25 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Bình(24/11/2023 3:11 CH)

BCĐ chương trình MTQG huyện YĐ: Tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng đánh giá chương trình xây dựng NTM...(23/11/2023 3:54 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Trung(23/11/2023 2:58 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn...(22/11/2023 2:32 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Trường(22/11/2023 2:53 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri thị trấn Quý Lộc(22/11/2023 2:31 CH)

°