Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
506 người đã bình chọn
559 người đang online

“ Yên Định Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ”

Đăng ngày 29 - 03 - 2024
100%

Trong những năm qua, được sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt công tác.

Đặc biệt, Ban chấp hành huyện đoàn đã triển khai Ba phong trào lớn, bốn chương trình đồng hành của tổ chức Đoàn đã đi vào cuộc sống, từng bước phát triển. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, đã và đang khắc họa hình ảnh thế hệ thanh niên xứ Thanh thời kỳ mới biết phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, của các thế hệ cha anh, luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, dấn thân vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng đảm nhận những việc mới.

Trên cơ sở những hoạt động phong trào đa dạng, Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở, đã tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Điển hình như trong Di chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Người nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên". Nhận thức sâu sắc lời dạy của Người, thế hệ trẻ xã Định Long luôn xác định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng thế hệ trẻ xã nhà  có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ tương lại của quê hương, đất nước.

Yên Định Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Do vậy,  Ban chấp hành huyện Đoàn  thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội; diễn đàn, hội thảo, các cuộc thi tự luận, trắc nghiệm, thi trực tuyến trên Internet… nhằm tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, góp phần xây dựng lớp thanh, thiếu niên Yên Định có lý tưởng cách mạng; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng, đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 4 bài học lý luận chính trị được duy trì, đổi mới về nội dung và phương thức triển khai. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, như: đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”, “Hội thi ánh sáng soi đường” tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh... thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp bộ Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông qua các hoạt động tuyên dương, nhân rộng các điển hình thanh thiếu niên tiên tiến làm theo lời Bác, đã xuất hiện hàng loạt những hình ảnh đẹp của thanh niên Yên Định trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được triển khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tiếp tục góp phần định hình giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên được tăng cường, góp phần tăng tính chủ động của đoàn viên thanh niên trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tích cực đổi mới, đa dạng hoá các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thanh niên đã phát huy vai trò nòng cốt trên mọi lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, phát triển của huyện nhà. Nhiều phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đã thực sự đi vào cuộc sống, được các tầng lớp thanh niên tích cực hưởng ứng, được các cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Mục tiêu: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội; phấn đấu trong năm 2024 toàn huyện  sẽ đạt huyện NTM nâng cao mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã  đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có thanh niên với tư cách là “lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây sẽ là cơ hội to lớn nhưng cũng là thách thức của thanh niên.

Để thanh niên thực hiện tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ ấy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ huyện nhà cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; mong muốn và trân trọng đề nghị Đảng lãnh đạo và tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Tích cực triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”, Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của BCH Tỉnh đoàn khoá XVIII về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh, thiếu niên tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay”; đa dạng hoá các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi, phát huy tính tự giác và khả năng sáng tạo của thanh niên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; xây dựng và nhân rộng được nhiều cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến, là những người có đạo đức để làm gương, có trí tuệ để nhận biết, có ý chí để vươn lên, có bản lĩnh để hội nhập, có quyết tâm để hành động; tổ chức cho các điển hình gặp gỡ, giao lưu, cùng trao đổi với các thanh niên khác, để truyền đi cảm hứng phấn đấu không ngừng, luôn vươn lên khẳng định mình, không ngừng sáng tạo cùng tạo dựng tương lai, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ chính trị xây dựng Thanh Hóa đến năm 2045 là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Hai là, chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thành lập, duy trì các câu lạc bộ tổ, đội, nhóm nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên. Chủ động trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thường xuyên đăng tải, chia sẻ những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền cho thanh thiếu niên nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác; tích cực tham gia viết tin, bài, bình luận đấu tranh, phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, bịa đặt, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các đối tượng xấu trên mạng xã hội. Xác định internet, mạng xã hội sẽ là nơi cần tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, tập hợp đoàn kết đoàn viên thanh niên.

Ba là, giáo dục cho thanh niên hiểu biết và quý trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là trong lĩnh vực đời sống văn hoá tinh thần gắn với giáo dục nâng cao nhận thức, nhân cách cho thanh niên thông qua những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến. Tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, qua đó giúp thanh niên có thái độ đúng đắn trong việc đánh giá, nhận thức những giá trị truyền thống. Kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ, nhất là qua các trang mạng xã hội, trang website phản động.

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng để thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên, phát huy năng lực sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng thanh niên, chú trọng việc trau dồi về các kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và khả năng tạo lập các mối quan hệ xã hội, trang bị ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cho thanh niên... phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đóng góp hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, thông qua hoạt động thực tiễn để phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú có chất lượng, có đạo đức, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.  

                                                                                 Thực hiện: PV Thu Hiếu

<

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức Thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm IV.(17/04/2024 2:12 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Hội nghị tổng kết thực hiện cuộc vận động " Hỗ trợ nhà ở cho...(15/04/2024 2:05 CH)

Trung Tâm Chính trị huyện: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho Đảng viên mới năm...(15/04/2024 3:24 CH)

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông...(11/04/2024 10:34 SA)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 4.(04/04/2024 4:12 CH)

Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện giải ngân...(04/04/2024 4:02 CH)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình, kết quả thực hiện...(03/04/2024 2:38 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung...(02/04/2024 2:29 CH)

MTTQ huyện: Tổ chức hội nghị lần thứ 14 UBMTTQ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.(29/03/2024 3:18 CH)

“ Yên Định Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho...(29/03/2024 10:25 SA)

Xã Định Tăng Tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 01 năm 2024(19/04/2024 4:04 CH)

Các trường học trên địa bàn huyện hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam(19/04/2024 2:53 CH)

Yên Định: Các mô hình tạo đột phá trong chuyển đổi số(19/04/2024 2:46 CH)

HĐND huyện Yên Định tổ chức kỳ họp thứ 16 ( kỳ họp chuyên đề) thông qua các tờ trình của UBND huyện(19/04/2024 2:43 CH)

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xân Tùng kiểm tra và làm việc với xã Định Công về xây dựng xã nông...(17/04/2024 1:59 CH)

Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương(17/04/2024 3:18 CH)

Xã Định Công thi đua thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao(17/04/2024 2:55 CH)

Yên Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy,...(17/04/2024 2:22 CH)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức Thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm IV.(17/04/2024 2:12 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Hội nghị tổng kết thực hiện cuộc vận động " Hỗ trợ nhà ở cho...(15/04/2024 2:05 CH)

Trung Tâm Chính trị huyện: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho Đảng viên mới năm...(15/04/2024 3:24 CH)

Xã Định Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Nhì năm 2024.(15/04/2024 3:02 CH)

Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Yên Tâm nhiệm kỳ 2024- 2029.(14/04/2024 4:19 CH)

Xã Yên Thọ tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng Lễ hội Đền Đồng Cổ năm 2024. (13/04/2024 2:46 CH)

UBND huyện Hội nghị giao ban nghe báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí, chuẩn bị báo cáo, hoàn...(12/04/2024 3:40 CH)

Yên Hùng vượt qua khó khăn- Đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao.(12/04/2024 2:23 CH)

Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024...(12/04/2024 2:10 CH)

Ý nghĩa ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4.(12/04/2024 1:50 CH)

Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Định Tân nhiệm kỳ 2024- 2029.(12/04/2024 11:03 SA)

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông...(11/04/2024 10:34 SA)

°