BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

100%

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Ngô Ngọc Hoan

Chỉ Huy Trưởng

 

 

0904 027 658

2

Trịnh Bá Tuấn

Chính Trị Viên

 

 

0984 641 089

3

Đặng Xuân Thu

Phó CHT - Tham mưu trưởng

 

 

0943 160 167

4

Trần Xuân Vinh

Phó CHT - Động viên

 

 

0983 561 247

5

Lê Thanh Hải

Chính Trị Viên Phó

 

 

01243 227 499

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
421 người đã bình chọn
1669 người đang online