Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
506 người đã bình chọn
715 người đang online

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Yên Định năm 2022

100%

Phần thứ nhất

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên huyện Yên Định

Yên Định là một huyện thuộc vùng đồng bằng bán sơn địa, tiếp giáp với vùng trung du, miền núi của tỉnh, cách thành phố Thanh Hoá 28 km về phía Tây Bắc. Huyện có 22 xã, 4 thị trấn, với diện tích tự nhiên 228km2, dân số 163.151 người; kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó đất nông nghiệp 14.414 ha; Qua quá trình lao động sáng tạo không ngừng của nhân dân Yên Định đã xây đắp nên một vùng quê có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng, một huyện anh hùng cả trong chiến đấu và lao động sản xuất. Đặc biệt trên chặng đường 10 năm đầu của thế kỷ XXI (2000 - 2010) xây dựng huyện trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Yên Định đã đoàn kết thống nhất, lao động sáng tạo, cần kiệm để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Trong quá trình xây dựng CNXH, Yên Định có nhiều điển hình tiên tiến, trở thành điểm sáng để cả tỉnh, cả nước tham khảo, học tập, rút kinh nghiệm, như: Yên Trường, Định Công, Quý Lộc... được Bác Hồ và nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước về thăm, biểu dương, khen ngợi. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đạt đã được, nhân dân và cán bộ huyện Yên Định, xã Quý Lộc và 1 cá nhân đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kì đổi mới”.

Phần thứ hai

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng cao, gia tăng chi phí sản xuất gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ban, ngành cấp tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của UBND huyện và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nổ lực lớn; sự đồng hành ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Dự kiến có 24/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của HĐND huyện giao, kết quả đạt được trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

I. VỀ KINH TẾ

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 19,95% (Kế hoạch 19,5%), trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 4,37%; công nghiệp - xây dựng tăng 27,68%; dịch vụ tăng 19,16%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng ngành Nông, lâm, thủy sản chiếm 22,76% (giảm 3,39% so với năm 2021); Công nghiệp - xây dựng chiếm 43,59% (tăng 3,38% so với năm 2021); Dịch vụ chiếm 33,65% (tăng 0,01% so với năm 2021). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,55 triệu đồng, tăng 12,7% so với năm 2021.

1. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản mặc dù ảnh hưởng giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện. Giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá so sánh 2010) ước đạt 3.659,48 tỷ đồng, tăng 4,37% so với cùng kỳ. Toàn huyện đã gieo trồng được 28.226,12 ha cây hàng năm, bằng 99,74% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt 133.405 tấn, bằng 102,62% kế hoạch. Giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 161,3 triệu/ha, bằng 100,81% kế hoạch, tăng 2,37% so với cùng kỳ. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, toàn huyện đã thực hiện tích tụ được 305 ha, bằng 101,67% kế hoạch. Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính: Cây lúa diện tích 17.753,2 ha, bằng 102,03% kế hoạch; năng suất cả năm đạt 64,84 tạ/ha; sản lượng đạt 115.115 tấn, bằng 100,89% kế hoạch; cây ngô diện tích 3.404,4 ha, bằng 113,48% kế hoạch; năng suất đạt 53,7 tạ/ha; sản lượng đạt 18.290 tấn, đạt 115,03% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, chăn nuôi công nghiệp, cơ cấu vật nuôi được chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị tăng cao. Công tác tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả tốt. Tổng đàn gia súc có xu hướng giảm dần, tổng đàn gia cầm tăng. Sản lượng thịt hơi ước đạt 35.000 tấn, tăng 11,99% so với cùng kỳ; sản lượng trứng đạt 43 triệu quả, tăng 3,61% so với cùng kỳ. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục được giữ ổn định; giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 10,13 tỷ đồng, bằng 100,02% kế hoạch, tăng 1,52% so với cùng kỳ. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện chăm sóc, bảo vệ diện tích 621 ha rừng hiện có và trồng được 215.000 cây trên địa bàn huyện. Khai thác có hiệu quả rừng trồng đảm bảo sản lượng thu hoạch và bảo vệ môi trường. Giá trị sản xuất thuỷ sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 130,3 tỷ đồng, bằng 100,02% kế hoạch, tăng 5,78% so với cùng kỳ. Sản lượng thuỷ sản ước đạt 4.200 tấn, bằng 101,2% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản 1056 ha, bằng 99,62% kế hoạch. Tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chỉ đạo các đơn vị du nhập và đưa các giống thủy sản có năng suất, chất lượng vào nuôi như: Tôm he chân trắng tại xã Yên Thái, ba ba tại xã Yên Trường; cá lăng, cá leo tại xã Yên Lâm, cá quả tại xã Yên Ninh,... Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tập trung triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025; trong năm, có 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và dự kiến đến cuối năm có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTN nâng cao toàn huyện lên 07 xã, trong đó có 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Công tác xây dựng sản phẩm OCOP đạt được kết quả cao, đến nay có 10 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao, đạt 125% kế hoạch, nâng số sản phẩm OCOP trên địa toàn huyện lên 14 sản phẩm 8 .

2. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; dự kiến cuối năm 2022 đưa vào hoạt động một số nhà máy mới và một số nhà máy chủ lực vẫn duy trì sản xuất ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 6.950 tỷ. đồng, tăng 31,96% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện chiếm tỷ trọng lớn như: dệt kim tất, quần áo xuất khẩu, giày da, đá xuất khẩu, sản xuất đá ốp lát,...tăng cao so với cùng kỳ. Lĩnh vực xây dựng phát triển ổn định, giá trị sản xuất ngành xây dựng (theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.983 tỷ đồng, bằng 101,12% kế hoạch, tăng 18,71% so với cùng kỳ. Một số nhà máy lớn đã hoàn thành hoặc đang đẩy nhanh tiến độ như: Nhà máy đế giày và giày xuất khẩu của tập đoàn HuaLi; Nhà máy may xuất khẩu Yên Trung; Nhà máy giày Victory xã Quý Lộc,…góp phần tăng giá trị sản xuất ngành xây dựng. Trong năm một số dự án được đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng đã và đang tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng được quan tâm thực hiện; Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai, thực hiện các công trình, dự án. Công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch xây dựng được tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đã phê duyệt 15/15 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030; hoàn thiện các bước và đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035; riêng 03 đồ án còn lại 12 đã thực hiện xong các bước, nộp hồ sơ về Sở Xây dựng để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động dịch vụ thương mại có bước tăng trưởng khá, giá cả hàng hóa, dịch vụ tương đối ổn định, không có hiện tượng găm hàng, sốt giá do giá xăng dầu và một số nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ (theo giá so sánh 2010) ước đạt 8.152 tỷ đồng, bằng 100,89% kế hoạch, tăng 19,16% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 4.955 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch, tăng 14,91% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục có bước tăng trưởng mạnh; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 390,2 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ ở cả hai loại hình vận tải. Dịch vụ vận tải hàng hóa năm 2022 ước đạt 7.200 nghìn tấn, tăng 19,01% so với cùng kỳ; Vận tải hành khách tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hạ tầng, chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu phát triển, từng bước thực hiện chuyển đổi số, đến nay đã có 40% hộ dân sử dụng dịch vụ Internet, gần 80% người dân sử dụng điện thoại di động. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện đã tập trung triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn vay, tăng khả năng tiếp cận cho người dân, doanh nghiệp để phục hồi, ổn định sản xuất 13 ; tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2022 ước đạt trên 4.890 tỷ đồng, tăng 27,01% so với cùng kỳ.

4. Thu - chi ngân sách

Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; quản lý, kiểm tra việc sử dụng NSNN đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Năm 2022, thu ngân sách nhà nước ước đạt 513 tỷ đồng, vượt 23,32% so với dự toán tỉnh giao, bằng 100,63% so với dự toán huyện giao; trong đó, thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất) ước đạt 173 tỷ đồng, vượt 28,19% so với dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách huyện, xã ước thực hiện 1.054 tỷ đồng, bằng 121,31% dự toán HĐND huyện giao, tăng 15% so với cùng kỳ (bao gồm cả bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối, ghi chi tiền sử dụng đất); đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

5. Về huy động vốn đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Tổng huy động vốn đầu tư ước đạt 3.562 tỷ đồng, bằng 111,31% kế hoạch, tăng 30,89% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 677,9 tỷ đồng, chiếm 19,03%; vốn đầu tư ngoài ngân sách 2.884,1 tỷ đồng, chiếm 80,97%. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được các chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo nên tiến độ thực hiện và giải ngân của nhiều chương trình, dự án đạt yêu cầu so với kế hoạch, giá trị giải ngân ước đạt 495,584 tỷ đồng, bằng 94,14 % kế hoạch. Trong đó, giá trị giải ngân vốn ngân sách Trung ương, tỉnh đạt 139,344 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị giải ngân vốn ngân sách huyện đạt 356,239 tỷ đồng, bằng 92,03% kế hoạch. Trong năm dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 61 công trình; trong đó: 21 công trình giao thông, 13 công trình kênh mương, 27 công trình khác. Công tác thẩm định, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Công tác phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, dự kiến thành lập được 100 doanh nghiệp 14 , bằng 125% kế hoạch huyện giao, đạt 142,86% kế hoạch tỉnh giao; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 634 doanh nghiệp; Công tác phát triển hợp tác xã tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo; trên địa bàn huyện hiện có 55 hợp tác xã15 đang hoạt động.

6. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. Triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đảm bảo quy định16 ; tổ chức thành công 23 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại 14 xã, thị trấn. Tập trung giải quyết các vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại các đơn vị Định Tân, Định Tăng và thị trấn Quý Lộc. Tập trung chỉ đạo giải quyết và trả lời 51 lượt đơn thư khiếu nại, kiến nghị, đề xuất của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn đọng vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án nhà nước thu hồi đất, doanh nghiệp thuê đất; thực hiện ký cam kết GPMB giữa UBND huyện với các chủ đầu tư; nhiều dự án đã được tập trung giải quyết và có chuyển biến rõ nét. Kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đạt theo yêu cầu đề ra. Năm 2022, đã đo đạc, kiểm kê được 34 dự án, với 80 ha, bằng 93,8% kế hoạch; lập phương án bồi thường GPMB 32 dự án, với 74,17 ha, bằng 86,9% kế hoạch; chi trả tiền bồi thường GPMB được 30 dự án, với 66,82 ha, bằng 78,35% kế hoạch. Tăng cường chỉ đạo việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại năm 202219 ; tiến hành 31 cuộc kiểm tra và ban hành kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại các xã, thị trấn 20; nghiệm thu 40 mô hình phân loại và xử lý rác sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình ở 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện 21; chỉ đạo lắp đặt trạm cân cho 22 doanh nghiệp tại thị trấn Yên Lâm. Tăng cường công tác quản lý về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn theo đề án 5040 của tỉnh. Xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng và yêu cầu khắc phục các sai phạm sau kết luận kiểm tra của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Định Tăng, thị trấn Yên Lâm và Quý Lộc. Đối với việc thực rà soát cấp đất, làm nhà cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông; năm 2022, huyện đã tập trung chỉ đạo rà soát 33 hộ trong danh sách đăng ký cấp đất, làm nhà của thị trấn Quý Lộc, Yên Phong, Định Tăng, Định Thành, Yên Trường. Đến nay, có 24 hộ đủ điều kiện đưa vào danh sách để thực hiện việc cấp đất và phấn đấu hoàn thành việc cấp đất cho các hộ xong trong năm 2022, nâng tổng số hộ đồng bào sinh sống trên sông được cấp đất là 203 hộ. 

II. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Văn hoá - thông tin

Hoạt động văn hóa, thông tin tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Tập trung tuyên truyền kịp thời các sự kiện quan trọng, các ngày lễ của đất nước, của tỉnh, công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ trương mở cửa du lịch và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý nhà nước về di tích được tăng cường, thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Các loại hình dịch vụ karaoke, nhà nghỉ, khách sạn được quản lý đảm bảo quy định. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì và phát triển; có 90,5% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá; khu dân cư văn hóa đạt 97,3%, phong trào TDTT quần chúng được duy trì và phát triển, tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 49,5%, tăng 2% so với cùng kỳ; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 39,5%, tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Yên Định lần thứ IX; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Công tác chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung chỉ đạo 04 đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã năm 202223, 100% Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã và Tổ công nghệ số cộng đồng đã được tập huấn. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện tiêu chí văn hoá, thông tin và truyền thông cho các đơn vị xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022.

2. Giáo dục và đào tạo

Ngành giáo dục đảm bảo tốt chương trình dạy học theo kế hoạch; Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, đạt nhiều kết quả nổi bật trong các kỳ thi do cấp trên tổ chức như đạt 57 giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, xếp thứ 8/27 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, tăng 04 bậc so với năm học trước và nhiều giải khác; tổ chức thành công kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,16% 25. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia luôn được chú trọng, trong năm có thêm 2 trường được nâng mức chuẩn Quốc gia lên mức độ 2; 13 trường công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ 1, đến nay có 83/86 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 54 thư viện đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” và chỉ đạo hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn 26 . Thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn huyện và kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”. Thực hiện điều động, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo dân chủ, kịp thời, đúng quy định.

3. Về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm

Công tác Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng, ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh; thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu 24/24h phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ 28. Phát triển đa dạng các loại hình y tế tư nhân29 , đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Số lượng bác sỹ ngày càng tăng, ước đạt 12 bác sỹ/1 vạn dân; số giường bệnh ước đạt 35 giường bệnh/1 vạn dân. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế năm 2022 ước đạt 93%; 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tốc độ tăng dân số bình quân năm 2022 ước đạt 0,14%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 6,5%; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ loại Vaccine đạt 99,7% Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo; hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đã có 15 cửa hàng, 24 chuỗi cung ứng bán và giới thiệu thực phẩm an toàn; 100% các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện được chứng nhận hoặc đã cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm, 100% chợ đạt tiêu chí chợ an toàn thực phẩm; 26/26 xã đạt tiêu chí xã VSATTP; 100% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh; ước tính có 25% dân số nông thôn và 39,37% dân số đô thị sử dụng nước sạch. Thành lập 54 đoàn kiểm tra theo kế hoạch (huyện 02 đoàn; xã, thị trấn 52 đoàn) tổ chức kiểm tra tại 520 cơ sở 30 ; Tổ chức 01 đợt kiểm tra công tác duy trì ATTP ở 05 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

4. Công tác lao động, việc làm, thực hiện các chính sách xã hội

Các chế độ, chính sách Người có công, an sinh xã hội được thực hiện đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời. Thường xuyên quan tâm, tặng quà, chăm lo hỗ trợ đời sống cho các đối tượng khó khăn vào dịp Lễ, Tết, kỳ giáp hạt. Chính sách xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tốt; Công tác giải quyết việc làm, đào tạo dạy nghề luôn được quan tâm; năm 2022, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới ước đạt 4.095 người, bằng 102,38% kế hoạch, tăng 1,44% so với cùng kỳ; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,8%, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Công tác giảm nghèo luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện; Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo quy định, ước đến cuối năm 2022, toàn huyện còn 620 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,26%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,3% (đạt 120% chỉ tiêu tỉnh giao). Thực hiện hỗ trợ, xây dựng nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng làm nhà ở giai đoạn 2022 - 2023, có 28 hộ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở với kinh phí hỗ trợ 1,4 tỷ đồng; kêu gọi hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông; năm 2022, huyện đã hỗ trợ làm nhà được 52 hộ, với tổng mức kinh kinh phí hỗ trợ 2,6 tỷ đồng (nguồn hỗ trợ của MTTQ tỉnh), đến nay toàn huyện có 179/203 hộ đồng bào sinh sống trên sông đã được cấp đất, hoàn thành việc làm nhà và đang trong quá trình hoàn thiện nhà ở.

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Công tác quốc phòng, quân sự được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2022 35 . Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội. Tổ chức Diễn tập phòng chống lụt bão, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho các xã36 . Tổ chức hội thi trung đội dân quân cơ động năm 2022; Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên huyện Yên Định giai đoạn 2021 - 2025”; Tổ chức tập huấn cho cán bộ năm 2022, huấn luyện cho các đối tượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2023. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Tội phạm và các vi phạm pháp luật được kiềm chế; trên địa bàn không để hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức; tụ điểm phức tạp về ANTT. 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, thụ lý giải quyết; tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 90,1%. Tỷ lệ điều tra, phá án chung đạt 82,1%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và các vi phạm pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được nâng cao, trên 90% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; các mô hình, điển hình tiên tiến tự quản về an ninh, trật tự được nhân rộng, đặc biệt là mô hình Camera ANTT đã phát huy hiệu quả tốt trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường; lực lượng Công an tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tập trung, các vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông, đã lập biên bản 1.242 trường hợp, xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.

2. Công tác thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch. Kết quả đã tổ chức 14 cuộc thanh tra37, qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những thiếu sót tại các xã, đơn vị, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng trong tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được duy trì nề nếp, đúng quy định; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Ban tiếp công dân huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn đều có nội quy tiếp công dân và lịch tiếp dân của lãnh đạo. Trong năm, đã tiếp 661 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị 38, giảm 240 lượt so với cùng kỳ; tiếp nhận 332 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, giảm 18 đơn so với cùng kỳ. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện. Chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng lên; hoạt động bổ trợ tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi tham gia giao dịch39 ; thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, đẩy mạnh công tác chứng thực điện tử trên địa bàn huyện.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được quan tâm; thực hiện rà soát, hướng dẫn hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW, ngày 23/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương; trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt danh sách, rà soát quy hoạch lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác định kỳ theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP đối với công chức, điều động cán bộ quản lý trường học đảm bảo quy định; Thực hiện khen thưởng thường xuyên và đột xuất đảm bảo theo quy định, đã thực hiện khen thưởng cho 186 tập thể, 550 cá nhân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. 

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện; tình hình giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa được thực hiện nghiêm túc; đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn huyện; Cổng dịch vụ công của huyện cung cấp 100 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tích hợp 602 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ văn bản điện tử đến qua mạng, văn bản đi gửi qua mạng, văn bản có ký số cơ bản đạt yêu cầu. Tăng cường tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tuyến. 

Đánh giá chung, năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là: (1) Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, không có tình trạng quá tải trong thực hiện cách ly, điều trị; tỷ lệ bao phủ tiêm chủng Vắc xin cao trong tốp đầu của tỉnh; (2) Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá; có 24/25 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như: Lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất tăng 19,95%; trong đó công nghiệp tăng 31,96%, xây dựng tăng 18,71%; dịch vụ tăng 19,16%; tổng huy động vốn đầu tư tăng 30,98%; thành lập mới doanh nghiệp tăng 25%; nông nghiệp phát triển ổn định và toàn diện, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi; (3) Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm và nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực. (4) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Xã Định Tăng Tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 01 năm 2024(19/04/2024 4:04 CH)

Các trường học trên địa bàn huyện hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam(19/04/2024 2:53 CH)

Yên Định: Các mô hình tạo đột phá trong chuyển đổi số(19/04/2024 2:46 CH)

HĐND huyện Yên Định tổ chức kỳ họp thứ 16 ( kỳ họp chuyên đề) thông qua các tờ trình của UBND huyện(19/04/2024 2:43 CH)

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xân Tùng kiểm tra và làm việc với xã Định Công về xây dựng xã nông...(17/04/2024 1:59 CH)

Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương(17/04/2024 3:18 CH)

Xã Định Công thi đua thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao(17/04/2024 2:55 CH)

Yên Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy,...(17/04/2024 2:22 CH)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức Thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm IV.(17/04/2024 2:12 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Hội nghị tổng kết thực hiện cuộc vận động " Hỗ trợ nhà ở cho...(15/04/2024 2:05 CH)

Trung Tâm Chính trị huyện: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho Đảng viên mới năm...(15/04/2024 3:24 CH)

Xã Định Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Nhì năm 2024.(15/04/2024 3:02 CH)

Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Yên Tâm nhiệm kỳ 2024- 2029.(14/04/2024 4:19 CH)

Xã Yên Thọ tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng Lễ hội Đền Đồng Cổ năm 2024. (13/04/2024 2:46 CH)

UBND huyện Hội nghị giao ban nghe báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí, chuẩn bị báo cáo, hoàn...(12/04/2024 3:40 CH)

Yên Hùng vượt qua khó khăn- Đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao.(12/04/2024 2:23 CH)

Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024...(12/04/2024 2:10 CH)

Ý nghĩa ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4.(12/04/2024 1:50 CH)

Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Định Tân nhiệm kỳ 2024- 2029.(12/04/2024 11:03 SA)

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông...(11/04/2024 10:34 SA)

°