Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-8-17/Dai-hoi-Dai-bieu-Dang-bo-huyen-Yen-Dinh-lan-thu-XXf6rl20.aspx

Huyện Yên Định chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (16/09/2020)

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có vai trò to lớn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng...

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn- Đội- Hội Chữ tập Đỏ khối trường năm học... (11/09/2020)

Sáng 11/9/2020, Đoàn thanh niên- Phòng giáo dục- Hội Chữ thập Đỏ huyện, tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn- Đội- Hội Chữ Thập Đỏ khối trường năm học 2019-2020. Triển khai công tác năm học...

Huyện Yên Định có trên 18.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh... (03/07/2020)

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là một trong những phong trào lớn được các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Yên Định triển khai thực hiện có hiệu quả....

UBND huyện Yên Định tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân để tháo gỡ khó... (11/09/2020)

Sáng ngày 11/9, tại xã Định Công, UBND huyện Yên Định đã tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam...