Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

https://pakn.thanhhoa.gov.vn/
https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2019-11-4/Huong-dan-RA-QUET-XU-LY-BOC-GO-CHIEN-DICH-TAN-CONGcbvwn5.aspx
https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2019-11-12/Thong-bao-ve-viec-thay-doi-lich-tiep-cong-dan-than4qqt2u.aspx

Trường THPT Yên Định I – Xứng đáng Lá cờ đầu của ngành giáo dục Thanh Hóa (19/11/2019)

Thực hiện chủ trương của Tỉnh, chăm lo công tác nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, mùa thu năm 1965 UBHC tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 2925 QĐ/VX thành lập trường phổ thông cấp 3 Yên...

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và kế hoạch thực hiện... (13/11/2019)

Sáng 13/11, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và kế hoạch thực hiện tích tụ đất đai năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Phúc, Huyện ủy...

Yên Định đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019 (08/11/2019)

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động sôi nổi hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 9/11/2019. Trong thời gian này, phòng tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành...