Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://dvcyendinh.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thong-ke.aspx

Công an huyện thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở... (06/05/2021)

Để góp phần đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 và trật tự an toàn giao thông trong điều kiện dịch Covid 19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, trong thời gian này, thực hiện...

Bàn giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng cổ truyền Đan Nê xã... (25/04/2021)

Ngày 24 và 25/4, UBND huyện – Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học huyện Yên Định đã tổ chức Hội thảo khoa học: “ Lịch sử hình thành, phát triển làng cổ truyền Đan Nê; các giá trị văn hóa truyền thống và...

Hội thảo tuyên truyền thuốc bảo vệ thực vật cho cây lúa giai đoạn làm đòng,... (13/04/2021)

Sáng ngày 13/04/2021, tại Trung tâm văn hóa xã Yên Trường Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam VFC tổ chức hội thảo tuyên truyền về một số loại thuốc bảo vệ...

Hội nạn nhân da cam huyện: tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020,... (26/01/2021)

Sáng 26/1/2021 Hội nạn nhân da cam huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về dự có đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện, ban chấp hành huyện hội và...