Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-8-17/Dai-hoi-Dai-bieu-Dang-bo-huyen-Yen-Dinh-lan-thu-XXf6rl20.aspx
https://dvcyendinh.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thong-ke.aspx

Yên Định chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (05/03/2021)

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Trung tâm Chính trị huyện Yên Định đã tích cực đổi mới phương pháp...

Huyện Yên Định bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa. (03/03/2021)

Yên Định là huyện có truyền thống văn hóa lâu đời. Trên địa bàn huyện hiện tại có 20 xã, thị trấn có các di tích được xếp hạng, với tổng 49 di tích, trong đó có 07 di tích cấp Quốc gia, và 42 di...

Yên Định: Tập Trung chăm sóc và bảo vệ lúa chiêm xuân 2021 (08/03/2021)

Vụ chiêm xuân 2021, huyện Yên Định đã gieo cấy được gần 9.000 nghìn ha lúa. Trước tình hình thời tiết thay đổi thất thường, nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh...

Hội nạn nhân da cam huyện: tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020,... (26/01/2021)

Sáng 26/1/2021 Hội nạn nhân da cam huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về dự có đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện, ban chấp hành huyện hội và...