Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

https://pakn.thanhhoa.gov.vn/

Kết quả thực hiện phát triển doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2019 (12/09/2019)

Trong 8 tháng đầu năm 2019, các phòng ban trong huyện và UBND các xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các cơ chế chính...

Hành trình du khảo về nguồn, “Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc theo chân... (16/09/2019)

Trước các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969 – 2019), Sáng ngày 16/9/2019, Huyện Đoàn Yên Định, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức hành trình du khảo về nguồn...

Huyện Yên Định tập trung thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông 2019-2020 (11/09/2019)

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, hiện nay bà con nông dân huyện Yên Định đang tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa và tích cực gieo trồng cây vụ đông 2019 - 2020 theo kế hoạch và...

Huyện Yên Định với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. (18/09/2019)

Huyện Yên Định hiện có trên 33.000 trẻ dưới 16 tuổi, gần 4.000 trẻ từ 16 -18 tuổi, trong đó có 871 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt gồm: trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật... Xác định trẻ em là chủ nhân tương...