100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND huyện năm 2023

 

            Để tiếp nhận các phản ánh và kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; Chủ tịch UBND tỉnh sẽ bố trí tiếp doanh nghiệp định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, trường hợp ngày 20 trùng với ngày nghỉ thì sẽ bố trí tiếp doanh nghiệp vào ngày làm việc liền kề; cụ thể lịch tiếp doanh nghiệp năm 2023 như sau:

 

Tháng

Ngày tiếp

Thời gian

Địa điểm tiếp

Tháng 1

19/01 (thứ 5)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 2

20/02 (thứ 2)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 3

20/03 ( thứ 2)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 4

20/04 (thứ 5)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 5

22/05 (thứ 2)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 6

20/6 (thứ 3)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 7

20/7 (thứ 5)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 8

21/8 (thứ 2)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 9

20/9 (thứ 4)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 10

20/10 (thứ 6)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 11

20/11 (thứ 2)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 12

20/12 (thứ 4)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

1. Thành phần Doanh nghiệp: Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp có nhu cầu phản ánh, kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh; giải quyết các thủ tục hành chính; giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

2. Trong các buổi tiếp doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án; Chánh Thanh tra huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Yên Định - Thiệu Hóa; Công an huyện; các ngành, đơn vị có liên quan tham gia trực tiếp. Mời Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện cùng dự.

3. Giao Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thông báo lịch tiếp doanh nghiệp năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện trên hệ thống truyền thanh của huyện.

4. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp huyện thông báo lịch tiếp doanh nghiệp năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện đến các doanh nghiệp để chủ động kiến nghị, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

5. Trước ngày 10 hàng tháng, đề nghị các doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị, đề xuất về Hiệp hội doanh nghiệp huyện để tổng hợp, đồng thời gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế - Hạ tầng). Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp huyện chủ trì, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, gửi về phòng Kinh tế - Hạ tầng trước ngày 14 hàng tháng.

6. Trên cơ sở báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp huyện và đề nghị trực tiếp của các doanh nghiệp, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, trả lời các kiến nghị và đề xuất các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước 02 ngày tổ chức tiếp doanh nghiệp.

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
407 người đã bình chọn
445 người đang online