Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4088/QĐ-UBND 11/11/2019 Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Cầu Hà Mã, xã Định Hưng, huyện Yên Định
4089/QĐ-UBND 11/11/2019 Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Vàng xã Yên Thịnh, huyện Yên Định
339/TB-UBND 21/08/2019 Thông báo đăng ký tiếp nhận phiếu dự tuyển thi công chức hành chính huyện Yên Định năm 2019
1991/QĐ-UBND 26/06/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Bản, xã Định Long, huyện Yên Định
1992/QĐ-UBND 26/06/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Vườn Thìn, xã Định Tiến, huyện Yên Định
08/TB-HĐXT 13/06/2019 Thông báo kết quả điểm xét tuyển giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP
13/TB-UBND 06/06/2019 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục năm 2019
13/TB-HĐTD 06/06/2019 Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2019
119/TB-UBND 05/04/2019 Thông báo về việc xét tuyển hợp đồng giáo viên Mầm non theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính Phủ
106/TB-UBND 03/04/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Phương án số 442/PA-UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
103/PA-UBND 29/03/2019 Phương án xét tuyển hợp đồng giáo viên Mầm non theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính Phủ
461/QĐ-UBND 21/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định
04/TB-HĐTD 29/01/2019 Kết quả xét tuyên viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định
338/QĐ-UBND 28/01/2019 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
03/TB-HĐTD 07/01/2019 Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Ban QLDA đầu tư XD huyện năm 2018
1 2 3 4