Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8/TTr-UBND 06/05/2021 Về việc hỗ trợ kiểm tra tu sửa thiết bị hệ thống truyền thanh không dây xã Định Công
62/TB-UBND 05/05/2021 Thông báo Niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Nguyễn Vương Trí Vĩ
17/TB-UBND 04/05/2021 Về việc tổ chức kiểm đếm bắt buộc hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh QL 45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tinh Thanh Hóa
67/KH-UBND 03/05/2021 Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Yên Định
5/CĐ-UBND 02/05/2021 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
58/TB-UBND 27/04/2021 TB Tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện
13/PA-UBND 27/04/2021 PHƯƠNG ÁNPHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2021
12/PA-UBND 26/04/2021 Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2021
65/KH-UBND 23/04/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2016-2021” trên địa bàn huyện Yên Định năm 2021
64/KH-UBND 20/04/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện Yên Định
61/KH-BCĐ 14/04/2021 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021.
4/HD-UBND 13/04/2021 tuyên truyen Quý II/2021
47/TB-UBND 09/04/2021 Thông báo Giờ làm việc theo giờ mùa hè
9/PA-UBND 09/04/2021 PHƯƠNG ÁNỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI ROHUYỆN YÊN ĐỊNH NĂM 2021
83/KH-BCĐ 09/04/2021 Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Định
1 2 3 4 5 6