Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/TB-HĐ 16/03/2023 Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định năm 2023
57/KH-UBND 11/03/2023 Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tài chính, kế toán, đầu tư, tài sản cho các cán bộ cấp xã năm 2023
52/KH-UBND 03/03/2023 Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
53/KH-UBND 03/03/2023 Tổ chức Lễ hội đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ, huyện Yên Định năm 2023
49/KH-UBND 27/02/2023 v/v Trồng cây xanh tại các tuyến đường trục chính tạọ điểm nhấn cảnh quan môi trường huyện Yên Định, giai đoạn 2023-2024
10/TB-HĐ 27/02/2023 Triệu tập thí sinh tham gia dự tuyển vòng 2 (kiểm tra sát hạch), kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định năm 2023 (Thông báo của Hội đồng tuyển dụng)
47/KH-UBND 25/02/2023 Công tác thông tin đối ngoại năm 2023
45/KH-UBND 24/02/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm"
43/KH-UBND 24/02/2023 KH: Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
44/KH-UBND 24/02/2023 Tổ chức Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVII, chạy vì sức khỏe cộng đồng huyện Yên Định năm 2023
38/KH-UBND 22/02/2023 Triển khai thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2023.
39/KH-UBND 22/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên địa bàn huyện Yên Định năm 2023
41/KH-UBND 22/02/2023 Xây dựng Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
480/UBND-NV 22/02/2023 Về việc triển khai Công văn số 279/BNV – CTTN ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về thanh niên 2023
1/KH-TCT 21/02/2023 Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Yên Định
1 2 3 4 5 6    
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
398 người đã bình chọn
645 người đang online