Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
35/BC-BCĐ 28/03/2020 Tình hình và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn huyện Yên định ngày 28/3/2020
34/BC-BCĐ 27/03/2020 Tình hình và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn huyện Yên định ngày 27/3/2020
33/BC-BCĐ 26/03/2020 Tình hình và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn huyện Yên định ngày 26/3/2020
32/BC-BCĐ 25/03/2020 Báo cáo công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID 19 đến 09 giờ ngày 25/3/2020
20/BCĐ-TTYT 25/03/2020 Tăng cường phòng chống dịch Covid 19 đối với người bệnh
31/BC-BCĐ 24/03/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV trên địa bàn huyện Yên Định đến 09 giờ ngày 24/3/2020
31/BC-BCĐ 23/03/2020 Tình hình và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn huyện Yên ĐỊnh
30/BC-BCĐ 22/03/2020 Báo cáo tình hình dịch bệnh viên đường hô hấp cấp Chngr virut Corona ( nCoVi 19) huyện Yên Định đến 09 giờ ngày 22/3/2020)
28/BC-BCĐ 20/03/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV trên địa bàn huyện Yên Định tính đến 09 giờ 00 ngày 20/3/2020
27/BC-BCĐ 19/03/2020 Báo cáo tình hình côg tác phòng chống dịch CoVid 19 trên địa bàn huyện Yên Định ( Cập nhất đến 09 giờ ngày 19/3/2020)
683/UBND-VHTT 19/03/2020 V/v thực hiện tạm dừng kinh doanh các cơ sở dịch vụ đóng trên địa bàn huyện cho đến khi có thông báo của UBND tỉnh
26/BC-BCĐ 18/03/2020 Về tình hình công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona trên địa bàn huyện Yên Định
642/UBND-NV 16/03/2020 V/v tăng cường công tác cải cách TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện
2/CĐ-UBND 11/03/2020 Công điện phòng chống dịch Covid-19
67/BC-UBND 09/03/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC quý I/2020
1 2 3 4 5 6