Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2404/UBND-VP 30/07/2021 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ.
2405/UBND-LĐTBXH 30/07/2021 V/v tích hợp hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch số 174/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 104/KH-UBND của UBND huyện.
2325/UBND-VHTT 25/07/2021 V/v đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2326/UBND-LĐTBXH 25/07/2021 V/v hướng dẫn trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
104/KH-UBND 23/07/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Định
238/BC-UBND 20/07/2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021.
02/TB-BKT,SH 16/07/2021 Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Yên Thọ năm 2021
01/TB-BKT,SH 15/07/2021 Lịch kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã
103/KH-UBND 10/07/2021 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021)
102/KH-UBND 09/07/2021 Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030.
101/KH-UBND 06/07/2021 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Yên Định năm 2021
118/TB-UBND 04/07/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hó
119/TB-UBND 04/07/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
217/BC-UBND 03/07/2021 Kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2021
100/KH-UBND 01/07/2021 Ke hoach kiem tra CT bình xet DH Văn hóa
1 2 3 4 5 6