Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
28/KH-UBND 01/03/2021 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011.
25/TB-UBND 25/02/2021 Thông báo Tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện
16/TB-UBBC 23/02/2021 THÔNG BÁOPhân công nhiệm vụ đối với thành viên Ủy ban bầu cử huyện Yên Định
25/KH-UBND 22/02/2021 Kế hoạch công tác TĐKT năm 2021
24/KH-UBND 22/02/2021 Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2021
12/TB-UBBC 20/02/2021 Thông báo thu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Định
22/TB-UBND 19/02/2021 vv công khai lựa chọn tổ chức đấu giá
7/HD-UBBC 18/02/2021 Hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
13/KH-BCĐ 10/02/2021 Đáp ứng với các tình huống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Yên Định
370/QĐ-UBND 04/02/2021 vv phê duyệt phương án thanh lý xe ô tô
25/BC-BCĐ 04/02/2021 Công tác phòng chống dịch Covid-19 (đến 10h30' ngày 04/02/2021)
299/UBND 03/02/2021 V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm Công điện số 05/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.
17/KH-UBND 02/02/2021 Thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Yên Định năm 2021
1/BC-BCĐ 31/01/2021 Công tác phòng chống dịch Covid-19 (đến 09h30 ngày 31/01/2021)
2/PA-UBND 28/01/2021 PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN HUYỆN YÊN ĐỊNH NĂM 2021
1 2 3 4 5 6