Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 109/TB-BQLDA
Ngày ban hành 23/04/2020
Trích yếu Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án huyện Yên Định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Yên Định
Lĩnh vực Công thương
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống