Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 83/PA-BQLDA
Ngày ban hành 09/04/2020
Trích yếu Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Yên Định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Loại văn bản Phương Án
Tài liệu đính kèm Tải xuống