Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2176/UBND-NN
Ngày ban hành 20/08/2020
Trích yếu V/v báo cáo kết quả đạt chuẩn NTM đến tháng 7/2020, ước thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống