Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 47/BC-UBND
Ngày ban hành 31/08/2020
Trích yếu Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luậtnăm 2020
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống