Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 97/KH-UBND
Ngày ban hành 04/09/2020
Trích yếu Kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn huyện năm 2020
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống