Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2382/UBND-VP
Ngày ban hành 14/09/2020
Trích yếu CV triển khai phòng chống dịch Covid-19 trong tinhg hình bình thường mới
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống