Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 12/TB-UBBC
Ngày ban hành 20/02/2021
Trích yếu Thông báo thu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Định
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống