Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 7/HD-UBBC
Ngày ban hành 18/02/2021
Trích yếu Hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm Tải xuống