Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 28/KH-UBND
Ngày ban hành 01/03/2021
Trích yếu Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống