Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 56/KH-UBND
Ngày ban hành 02/04/2021
Trích yếu KẾ HOẠCHRà soát hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Tài chính
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống