Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 770/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/04/2021
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Yên Định
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống