Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 6/PA-UBND
Ngày ban hành 05/04/2021
Trích yếu PHƯƠNG ÁNỨNG PHÓ VỚI LŨ VƯỢT TẦN SUẤT THIẾT KẾ
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Phương án
Tài liệu đính kèm Tải xuống