Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 13/PA-UBND
Ngày ban hành 27/04/2021
Trích yếu PHƯƠNG ÁNPHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2021
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Phương án PCLB
Tài liệu đính kèm Tải xuống