Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 5/CĐ-UBND
Ngày ban hành 02/05/2021
Trích yếu Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công điện
Tài liệu đính kèm Tải xuống