Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 17/TB-UBND
Ngày ban hành 04/05/2021
Trích yếu Về việc tổ chức kiểm đếm bắt buộc hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh QL 45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tinh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống