Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 523/PA-UBND
Ngày ban hành 10/12/2019
Trích yếu Phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2019
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Yên Định
Lĩnh vực Giáo dục& đào tạo
Loại văn bản Phương Án
Tài liệu đính kèm Tải xuống