Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 03/TB-HĐTD
Ngày ban hành 11/01/2020
Trích yếu Thông báo Danh sách đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức ngành Giáo dục
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Yên Định
Lĩnh vực Giáo dục& đào tạo
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống