Công bố thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Công bố thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
421 người đã bình chọn
1047 người đang online