Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Thường trực HĐND huyện

100%

1. Đồng ch​íVũ Ngọc Thưởng 

 

   

- Năm sinh: 02/6/1971

- Quê quán:  Xã Yên Trung, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Lý Kinh Tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Chức vụ: 

+ Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy;

+ Chủ tịch HĐND huyện.

- Số điện thoại: 0903.468.316

2. Đồng ch​íNguyễn Văn Xô

   

- Năm sinh: 13/12/1959

​ - Quê quán:  Xã Yên Phong, huyện Yên Định.  

 - Trình độ chuyên môn:  Đại học cơ khí Nông nghiệp

 - Trình độ lý luận chính trị:  Cử nhân

 - Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 - Chức vụ: 

+ Thường vụ Huyện ủy; 

+ Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Số điện thoại: 0912 116 839

 

 3. Đồng chí:   Trần Đức Hạnh

   

 Năm sinh: 15/12/1962

 Quê quán: Xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính 

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp     

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Chức vụ: 

+ Thường vụ Huyện ủy; 

+ Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện Ủy;

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện;

 Điện thoại: 0915.040.914

 

 

4.  Đồng chí:   Hoàng Trung Hưng

   

 Năm sinh: 25/5/1973

 Quê quán: Xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Chức vụ: 

+ Thường vụ Huyện ủy; 

+ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy;

Trưởng Ban Kinh-Xã hội HĐND huyện;

 Điện thoại: 0912.602.428