Viện kiểm sát nhân dân

100%

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Hoàng Quốc Hùng

Viện Trưởng

 

 

0916 199 018

2

Lê Thị Liễu

Phó Viện Trưởng

 

 

0988 276 077

3

Phạm Hùng Tâm

Phó Viện Trưởng

 

 

0919 873 508

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
421 người đã bình chọn
2022 người đang online