Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-6-21/Dai-hoi-Dang-bo-co-quan-UBND-huyen-Yen-Dinh-nhiem-dlmcle.aspx

Yên Định sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện. (12/08/2020)

Theo kế hoạch chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định lần lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15- 17/8/2020. Hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản...

Huyện Yên Định có trên 18.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh... (03/07/2020)

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là một trong những phong trào lớn được các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Yên Định triển khai thực hiện có hiệu quả....

Lễ ra quân tuyên truyền vận động và phát triển đối tượng tham gia BHXHTN trên... (23/05/2020)

Sáng 23/5, Bưu điện huyện Yên Định phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức lễ ra quân tuyên truyền và phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) trên địa bàn huyện Yên Định với...