Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-8-17/Dai-hoi-Dai-bieu-Dang-bo-huyen-Yen-Dinh-lan-thu-XXf6rl20.aspx
https://dvcyendinh.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thong-ke.aspx

Huyện Yên Định tổ chức giao nhận quân năm 2021 (27/02/2021)

Sáng 27/2/2021, Tại sân vận động huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, Hội đồng NVQS huyện Yên Định đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Về dự buổi lễ, về phía tỉnh có đồng chí Phạm...

Huyện đoàn phát động phong trào “Tuần lễ áo dài” năm 2021. (01/03/2021)

Thực hiện công văn số 64- CV/ TĐTN-BTG, ngày 18/2/2021 của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, về việc hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và...

Huyện Yên Định tập trung gieo cấy vụ chiêm xuân 2021 (02/02/2021)

Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Yên Định có kế hoạch gieo cấy 8.700 ha lúa. Để đảm bảo gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn của...

Hội nạn nhân da cam huyện: tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020,... (26/01/2021)

Sáng 26/1/2021 Hội nạn nhân da cam huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về dự có đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện, ban chấp hành huyện hội và...