Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

 • Những năm qua, cùng với duy trì ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn, huyện Yên Định đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong lĩnh vực này.

 • Sáng ngày 12/5/2022, tại xã Yên Thái, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Ban điều hành dự án ” Cải Làng Lê” đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý thống nhất, hoàn thiện mô hình tổ chức và các văn bản quản lý nhãn hiệu tập thể ” Cải Làng Lê”. Tham dự có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; lãnh đạo UBND xã và các thành viên Hợp tác xã ”Dưa Lê Yên Thái”

 • Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như các điều kiện an toàn thực phẩm cho nông sản xuất khẩu, huyện Yên Định đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp; trong đó, có việc đẩy mạnh xây dựng các vùng chuyên canh hàng hóa gắn với cấp và quản lý mã số vùng trồng.

 • Hiện nay, cây lúa trên địa bàn huyện đang giai đoạn đứng cái, làm đòng, một số diện tích đã bắt đầu trỗ bông. Đây là giai đoạn quyết định năng suất của cây lúa. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số loại sâu bệnh đã phát sinh gây hại, trong đó đáng chú ý là bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn.

 • Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa vụ xuân của huyện đang sinh trưởng và phát triển ổn định. Bà con nông dân trong huyện đang tích cực chăm sóc bảo vệ cây lúa phát triển thuận lợi nhất.

 • Để hoàn thành mục tiêu tích tụ, tập trung 300 ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong năm 2022, huyện Yên Định đang tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 • Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn song sản xuất nông, lâm, thủy sản của huyện Yên Định tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện, giữ vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế của huyện, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 3.506 tỷ đồng, tăng 5,73% soa với cùng kỳ.

 • Năm 2021, huyện Yên Định đã chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn.

 • Vụ Xuân năm 2022, huyện Yên Định phấn đấu gieo trồng 12.500 ha cây trồng trở lên, trong đó: cây lúa 8.600 ha; cây ngô 650 ha trở lên; rau đậu các loại: 1.300 ha trở lên và cây trồng khác: 550 ha. Trong 12.500 ha cây vụ Xuân dự kiến có: 3.500 ha trở lên các cây trồng được liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó: Diện tích lúa F1: 50 ha trở lên, lúa giống thuần đạt 1.000 ha trở lên; diện tích lúa thương phẩm chất lượng đạt 500 ha trở lên; diện tích ớt (lưu gốc từ vụ Đông) 500 ha; diện tích mía đạt 400 ha trở lên; diện tích ngô F1 đạt 50 ha trở lên; ngô ngọt đạt 50 ha.

 • Vụ đông năm 2021 – 2022, Thị Trấn Quán Lào, đã tập trung mở rộng diện tích sản xuất và đưa vào gieo trồng sớm các loại cây mầu có giá trị hàng hóa cao và đang cho thu hoạch.

 • Để giúp người dân có thói quen phân loại rác thải ngay tại gia đình, tận dụng nguồn rác thải hữu cơ làm phân bón vi sinh vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa làm sạch môi trường.

 • Với sự hỗ trợ, khuyến khích của Hội Nông dân huyện, những năm qua, nhiều hội viên trên địa bàn đã đầu tư phát triển kinh tế trang trại. Đến nay, hầu hết các trang trại do nông dân làm chủ đang phát triển tốt, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

 • Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Định đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế với các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Trong đó, xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.

 • Trong thời gian qua bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh, trước tình hình đó, xã Định Tân đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh DTLCP tái phát.

 • Nhằm khắc phục tình trạng ruộng đất phân tán, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Những năm qua, huyện Yên Định đã đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích được tích tụ.

 • Vụ đông luôn được huyện Yên Định xác định là vụ sản xuất chính thứ 3 trong năm cùng với 2 vụ lúa. Do vậy, việc quy hoạch vùng sản xuất, xây dựng cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống đều có sự gắn kết cả 3 vụ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm giải phóng đất kịp thời cho gieo trồng cây vụ đông theo kế hoạch đề ra.

1 2 3 4 5 6