Yên Định Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2024

"Ngày Quốc tế Hạnh Phúc", đó là giá trị của tình yêu thương, sự sẻ chia, tấm lòng nhân ái, bao dung trong cuộc sống, sự chân thành, những nỗ lực hết mình vì một gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc và hơn thế nữa là quyết tâm, tinh thần đoàn kết, cùng nhau hướng tới xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là sự kiện thường niên của Liên Hợp Quốc được 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) hưởng ứng, cùng cam kết sẽ ủng hộ bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 do Liên Hợp quốc phát động, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam.

 Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2024, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên các phương thiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề…

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm trao gửi những thông điệp: “Yêu thương và chia sẻ”, “Hạnh phúc cho mọi người”... Góp phần lan tỏa trong cộng đồng, người dân thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, nhắc nhở nhau về giá trị sống tốt đẹp, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, xây dựng quê hương Yên Định ngày càng phát triển giàu đẹp.

Lê Uyên.