Huyện Yên Định: Tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 26/3, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp số 01 huyện Yên Định đã tổ chức tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành (TTLN) số 01, 02 về nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí: Vũ Văn Vốn, Phó Giám đốc Agribank tỉnh Thanh Hóa, Thành viên BCĐ Chương trình phối hợp tỉnh; đại diện Công ty cổ phần bảo hiểm ABIC chi nhanh Thanh Hóa và các thành viên đoàn công tác của NHNN&PTNT Thanh Hóa. Về phía huyện Yên Định có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ; đồng chí Trịnh Văn Thể, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đăng Trường, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CTPH số 01 huyện. Đại diện UBMTTQ huyện và các Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện; Ban Giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ và cán bộ làm công tác tín dụng Agribank Yên Định. Các đồng chí là Trưởng BCĐ Chương trình phối hợp, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội phụ nữ các xã - thị trấn, các tổ trưởng tổ vay vốn theo TTLN số 01, 02 và các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Đăng Trường, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CTPH số 01 huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2023, BCĐ chương trình phối hợp huyện Yên Định đã bám sát định hướng, chỉ đạo của BCĐ chương trình phối hợp tỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nhiều giải pháp cụ thể và đã thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ đến 31/12/2023 là 810,9 tỷ đồng, tăng 71,4 tỷ đồng so với đầu năm; tốc độ tăng đạt 119% kế hoạch với tổng số 231 tổ vay vốn và 5.825 tổ viên còn dư nợ. Trong đó, dư nợ theo thoả thuận liên ngành 01 qua kênh Hội Nông dân trên 474 tỷ đồng, tăng 34,5 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ theo thoả thuận liên ngành 02 qua kênh Hội LHPN trên 336 tỷ đồng, tăng 36,9 tỷ đồng so với đầu năm. Chất lượng tín dụng được bảo đảm, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,061%/tổng dư nợ cho vay qua tổ. Việc cho vay, thu nợ, thu lãi thông qua tổ vay vốn lưu động tại các xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc góp phần tiết kiệm được chi phí đi lại của hội viên và giúp người dân được thuận tiện trong tiếp cận nguồn vốn vay.

Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp thoả thuận liên ngành, các cơ sở Hội đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng đến cán bộ, hội viên và các hoạt động hỗ trợ nông dân như: Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, làm ăn có hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất, mở mang ngành nghề, tạo nhiều việc làm mới trong lao động nông thôn; góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, từng bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Vốn, Phó Giám đốc Agribank tỉnh Thanh Hóa, thành viên BCĐ Chương trình phối hợp tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp thỏa thuận liên ngành 01, 02 giữa Agribank, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân huyện Yên Định trong năm 2023. Đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp để BCĐ Chương trình phối hợp số 01 huyện Yên Định tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Nhân dịp này, hội nghị đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 01,02 năm 2023.

Đại diện các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngân hàng Agribank  khen thưởng tại hội nghị.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Trường, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình phối hợp số 01 huyện Yên Định đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nghiêm túc, dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp. Trong đó, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp các xã, thị trấn cấn thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyền truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thường xuyên kiểm tra và nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh, phối hợp chặt chẽ xử lý tốt nợ quá hạn và những tiêu cực trong cho vay qua tổ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị lãnh đạo các cấp Hội Phụ nữ, Hội nông dân tham mưu tích cực cho cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn; phối hợp điều tra nắm bắt nhu cầu vay vốn của Nhân dân để đề nghị Ngân hàng cho vay kịp thời; làm tốt việc hướng dẫn, giám sát hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Yên Định chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn đầu tư cho hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất kinh doanh của tổ viên, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và hoàn thành các chỉ tiêu BCĐ Chương trình phối hợp tỉnh giao.

Đức Nguyên - Hiệp Thương. Trung tâm VH,TT,TT&DL