Viện kiểm sát nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Hoàng Quốc Hùng

Viện Trưởng

 

 

0916 199 018

2

Lê Thị Liễu

Phó Viện Trưởng

 

 

0988 276 077

3

Phạm Hùng Tâm

Phó Viện Trưởng

 

 

0919 873 508