Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Yên Định

Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) do ông Hà Văn Giáp - Phó Chánh Văn phòng điều phối VSATTP tỉnh Thanh Hóa làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại huyện Yên Định.

Đoàn kiểm tra mô hình thực tế tại xã Yên Giang.

Theo chương trình làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại xã Yên Giang và Định Tường. Tiếp đó đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo huyện Yên Định báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo đảm VSATTP, công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của huyện Yên Định, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo đảm VSATTP, công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ nét, 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định. Huyện đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về an toàn thực phẩm, được công khai trên hệ thống truyền thanh truyền hình huyện và niêm yết tại công sở các xã thị trấn. Định kỳ hàng tháng, hàng quý Ban chỉ đạo VSATTP huyện họp giao ban nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện các tiêu chí thông qua các giải pháp tháo gỡ các nội dung còn hạn chế. Thành viên Ban chỉ đạo tăng cường đi cơ sở đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao. Đã tiến hành 2 đợt kiểm tra tiến độ thực hiện tại các xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác xây dựng các chỉ tiêu về ATTP. Đến nay, huyện đã xây dựng được 12 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với khối lượng thực phẩm tiêu dùng thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm là 10.840 tấn; đã thực hiện hoàn thành 2 cơ sở giết mổ tập trung và 114 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ; đã có 1 chợ hoàn thiện các tiêu chí (chợ Yên Thọ) trình hồ sơ chờ xét công nhận và 6 mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng được 10 mô hình bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP; có 3 đơn vị đã hoàn thành 4/4 tiêu chí hiện đang hoàn thiện hồ sơ xét công nhận xã ATTP. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm được tăng cường, huyện đã thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 5 đợt tại 43 cơ sở, có 37 cơ sở đạt yêu cầu, 5 cơ sở vi phạm 5 xử phạt 41.150.000 đồng, 5 cơ sở có sản phẩm bị tiêu hủy...Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số mục tiêu cụ thể đạt thấp so với Nghị quyết đề ra, như: Chợ ATTP, tỷ lệ thực phẩm được kiểm soát nguồn gốc; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP...; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm ở một số xã, thị trấn còn thụ động; chủ yếu thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành cấp huyện; công tác quản lý thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ còn yếu; việc cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ của các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm tại chợ còn hạn chế. Xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chưa đảm bảo tính bền vững; chưa xây dựng được nhiều chuỗi có quy mô, sản lượng lớn. Việc tổ chức các hội nghị kết nối cung – cầu, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc tăng cường nguồn lực, phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà huyện Yên Định đã đạt được trong công tác quản lý vệ sinh ATTP thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền huyện cần xác định công tác bảo đảm vệ sinh ATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xây dựng xã đạt ATTP là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cụ thể, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các tiêu chí ATTP; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, rà soát lại những việc, nhiệm vụ cần làm để đẩy nhanh tiến độ, tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao. Trong công tác tuyên truyền cần chỉ đạo các ngành cùng phối hợp để đạt hiệu quả cao hơn; quan tâm nâng cao năng lực công tác chuyên môn trong hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP để bảo đảm nguồn thực phẩm cung cấp ra thị trường an toàn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP theo đúng thời gian quy định.

                                                                                                                       Đức Nguyên