Yên Định: Chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa mùa

Sau khi hoàn thành gieo cấy lúa mùa, nông dân trong huyện đã nhanh chóng chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa mùa.

Bà con nhân dân trong huyện tích cực chăm sóc lúa vụ Thu Mùa năm 2020.

    Vụ mùa 2020, huyện Yên Định phấn đấu gieo cấy 8.800ha lúa trở lên. Cơ cấu giống gồm: lúa lai; Lúa thuần: Q5, SHPT3, Thiên ưu 8, Lam sơn 8, DT30; lúa chất lượng: J01, J02, NA6; nếp các loại,...và một số giống lúa sản xuất theo  hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Trên cơ sở đặc điểm tình hình của vụ mùa và địa phương, huyện Yên Định đề ra phương châm chỉ đạo: Tập trung đẩy nhanh tái cơ cấu trong nông nghiệp, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất; quan tâm mở rộng diện tích lúa chất lượng cao. Do đặc điểm của vụ mùa là có khung thời vụ nằm trọn trong thời kỳ mưa bão, nắng nóng... nên chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện thời tiết khí hậu và sự phát sinh, phát triển của các đối tượng gây hại. Các đối tượng gây hại cần đặc biệt quan tâm đến là: Sâu đục thân, ốc bươu vàng, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ. Ngoài ra cần chú ý đối với bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, bởi đây là loại bệnh khó phòng chống, ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa và sẽ lây lan phát sinh mạnh ở điều kiện thời tiết trên. Để đảm bảo cho diện tích lúa mùa phát triển ngay từ đầu vụ đặc biệt là hạn chế ảnh hưởng của điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt tới quá trình sinh trưởng của cây lúa, Phòng NN & PTNT đã chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sau khi phủ kín diện tích nhanh chóng chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa; khuyến cáo nhân dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nắm chắc tình hình sinh trưởng phát triển của lúa, diễn biến của sâu bệnh trên đồng ruộng và tổ chức phòng chống kịp thời, hiệu quả theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; các xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị khai thác các công trình thủi lợi Nam Sông Mã chủ động điều tiết, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn nước tưới cho diện tích lúa nhất là trong thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay.

Thực hiện: Đức Nguyên.