DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Cấp huyện

 

1

Phạm Tiến Dũng

22/03/1979

Nam

Chủ tịch UBND

UBND huyện Yên Định

0904 259 077

Cấp xã, thị trấn

 

1

Hồ Ngọc Chinh

08/09/1974

Nam

Chủ tịch UBND

UBND TT Thống Nhất

0982 469 574

2

Trịnh Đình Khoa

06/06/1973

Nam

Chủ tịch UBND

UBND TT Quý Lộc

0986 265 929

3

Trịnh Thị Minh

09/02/1980

Nữ

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Thịnh

0968 852 622

4

Lưu Hải Chuyền

10/01/1979

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Hùng

0973 948 768

5

Trần Đức Nghĩa

19/02/1977

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Trung

0984 633 532

6

Phạm Doãn Hải

20/04/1965

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Thọ

0948 138 828

7

Nguyễn Hồng Phong

20/11/1972

Nam

Chủ tịch UBND

UBND TT Yên Lâm

0977 901 559

8

Nguyễn Đình Toản

20/02/1972

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Tâm

0915 142 553

9

Lê Thị Hường

16/10/1980

Nữ

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Thái

0376 683 279

10

Nguyễn Thị Ngọc

08/02/1978

Nữ

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Phong

0984 630 588

11

Nguyễn Văn Đạt

23/05/1972

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Phú

0984 776 186

12

Bùi Thanh Hải

12/12/1969

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Trường

0961 065 678

13

Nguyễn Hữu Hồng

01/05/1971

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Ninh

0823 604 999

14

 

 

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Lạc

 

15

Lê Văn Trung

01/09/1980

Nam

Chủ tịch UBND

UBND TT Quán Lào

0982 027 797

16

Đỗ Công Hưng

01/06/1976

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Liên

0988 318 089

17

Khương Ngọc Huynh

10/02/1969

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Tăng

0888 639 595

18

Nguyễn Hùng Thúy

10/05/1964

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Bình

0976 681 775

19

Vũ Hùng Thơm

15/05/1966

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Hòa

0899 157 686

20

Lê Công Luyện

30/12/1963

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Hải

0982 027 797

21

 

 

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Hưng

 

22

Trịnh Văn Toàn

27/09/1971

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Tân

0974 935 599

23

Nguyễn Ngọc Thúy

02/10/1970

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Tiến

0975 186 106

24

Thiều Sỹ Hưng

23/01/1981

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Thành

0935 837 888

25

Nguyễn Văn Lực

05/12/1971

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Công

0983 512 770

26

 

 

Nam

 Chủ tịch UBND

UBND xã Định Long