UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại các xã, thị trấn.

Sáng 14/4/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ( QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại các xã, thị trấn. Về dự có đồng chí Lê Xuân Thành- Phó chủ rtịch UBND huyện, Chủ tịch- Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thành viên ban chỉ đạo ISO của các địa phương, đơn vị, cán bộ công chúc các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Mục tiêu trong đợt tập huấn lần này là: Áp dụng và vận hành hệ thống QLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001: 2015, thực hiện chuyển đổi xây dựng mới và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ yêu cầu kế hoạch, đảm bảo 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 đúng lộ trình của UBND tỉnh đề ra.

   Tại buổi tập huấn, cán bộ- học viên trong toàn huyện đã được nghe lãnh đạo sở KH&CN hướng dẫn, tư vấn và giới thiệu những kiến thức chung về bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước tại các địa phương về các bước chuyển đổi; Hướng dẫn thực hành chuyển đổi, nâng cấp từ 1 đến 2 quy trình ISO nội bộ của Bộ lên phiên bản ISO 9001:2015.

   Thông qua lớp tập huấn này giúp cho đội ngũ cán bộ công chức trong toàn huyện, triển khai công việc và quản lý hồ sơ một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian, từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân và công dân.

 

 

                                                                                  Thực hiện: PV Thu Hiếu